Kontakt Longum Naturbarnehage

Elin Gunhild Skjulestad

Styrer

Bachelor i førskolelæreutdanning, Master i ledelse. Veiledningspedagogikk

Avdelinger

Alver

Småtroll

Troll

Tusser

Vetter

Medarbeidere

Ragnhild Hjellset Grøtterud

Epost: ragnhild.hjellset.grotterud@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Mia Helene Løveseter Arntsen

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Mariann Finstad

Epost: mariann.finstad@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Barnehaglærerutdanning

Vivian Skåli

Pedagogisk leder

Barnehagelærerutdanning

Elise Burud

Barnehagelærer

Barnehagelærer

Tuva Johansen

Barnehagelærer

Barnehagelærer

Nini Helene Von Krogh

Fagarbeider

Fagarbeider

Audhild Richter

Fagarbeider

Elin Kristin Pedersen

Fagarbeider

Cathrine Haugen

Fagarbeider

Elin Mortensen

Assistent

Helga Myhren Lunde

Assistent

Suphin T Dale

Assistent

Terese Akse

Assistent

Assistent

Helene Skjulestad

Vikar