Kontakt Knerten

Mette Pedersen Seljenes

Styrer

Avdelinger

Keiservarden

Linken

Medarbeidere

Iren Hemminghytt

Epost: Iren.hemminghytt@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Iren har jobbet i Knerten siden 2005. Hun har fordypning i utefag fra barnehagelærerutdanningen. Iren er opptatt av at alle barn skal bli sett og hørt, de skal møte det gode blikket og oppleve lek og læring. Iren er et friluftsmenneske og brenner for at barna skal bli glad i naturen og vise omsorg og respekt for både dyr og natur. Hun har fokus på å la barna utvikle god motorikk, at de behersker både å gå i fjellet og klatre i trær og at de opplever glede ved å være i naturen.

Maria Lundli

Epost: maria.lundli@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Maria har jobbet i Knerten siden 2009. Hun har fordypning i utefag fra barnehagelærerutdanningen. Hun er opptatt av at barna skal få medvirke i sin egen hverdag, at de føler seg inkludert i fellesskapet og at de opplever mestring. Maria er glad i å være ute og hun brenner for å gi barn positive naturopplevelser. For Maria er den frie leken - og dens betydning for barns utvikling og trivsel, viktig.

Linda Kristin Petersen

Epost: linda.petersen@laringsverkstedet.no

Barnehagelærer

Linda ble utdannet barnehagelærer i 2018 og startet i Knerten samme år. Hun har fordypning i utefag/friluftsliv. Linda er opptatt av at barn skal få støtte, ros og oppmuntring til å klare selv - og at de skal oppleve glede over å mestre. Hun vil at barna skal oppleve barnehagen som et trygt og morsomt sted som de gleder seg til å komme til hver dag. Gjennom å se hvert enkelt barn sine behov bidrar Linda til å legge til rette for gode samspill og vennskap.

Kamilla Trymbo

Epost: kamilla.trymbo@laringsverkstedet.no

Barnehagelærer

Kamilla har jobbet i Knerten siden august 2021. Hun har jobbet i barnehage siden 2013 og har fordypning i mangfold og mestring fra barnehagelærerutdanningen. Kamilla er opptatt av at barna skal føle seg sett og vite at de er viktige. Hun er også opptatt av at de skal lære seg å takle motgang og bli robuste barn som er rause og som tør å være seg selv.

Mona Borlaug

Epost: mona.borlaug@laringsverkstedet.no

Fagarbeider

Mona har jobbet i Knerten siden 2020, men har jobbet i barnehage siden 2014. Hun har fagbrev som omsorgsarbeider og har jobbet med barn med spesielle behov i mange år. Mona er glad i friluftsliv og turer i skog og mark. Hun liker å være kreativ sammen med barna og finner ofte på spennende formingsaktiviteter. For Mona er gode relasjoner i barnehagehverdagen viktig, og hun er opptatt av å se hvert enkelt barn og deres behov.

Maiken Vårem

Epost: maiken.varem@laringsverkstedet.no

Fagarbeider

Maiken er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet i Knerten siden 2020. Hun har erfaring fra arbeid med ungdommer med særskilte behov. Maiken er opptatt av at dagene i barnehagen skal være fylt med lek, mestring og glede. Hun er glad i prosjektarbeid med ulike temaer som inneholder både dramatisering og forming. Maiken er glad i å være ute på tur og liker de varierte mulighetene vi har i barnehagehverdagen.

Elin Bjerkvik Rødfjell

Epost: elin.katrine.bjerkvik@laringsverkstedet.no

Fagarbeider

Elin har jobbet i Knerten siden 2017. Hun tok fagbrev som barne- og ungdomsarbeider i 2000. Elin er spesielt opptatt av de sårbare barna og har et spesielt blikk for dem. Hun ønsker at alle barn skal få oppleve livsmestring og selvstendighet i barnehagen. Elin er glad i å gå på turer i skog og mark og kan gjerne finne på å ta med seg barna på en topptur. Hun er også en kreativ sjel som både syr og strikker - og det får barna i barnehagen gjerne prøve sammen med henne.

Silje Jacobsen

Epost: silje.jacobsen@laringsverkstedet.no

Fagarbeider

Silje har jobbet i Knerten siden 2018. Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Silje er opptatt av å se hvert enkelt barn og være en trygg voksen. Hun liker den varierte hverdagen i barnehagen og det å lære nye ting sammen med barna - enten det er baking, turer, prosjekter, undringer og samtaler om både stort og smått. Silje er både verneombud og matansvarlig i barnehagen.

Maricel Nikolaisen

Epost: maricel.nikolaisen@laringsverkstedet.no

Assistent

Maricel har jobbet i Knerten siden 2014, men hun har jobbet i andre barnehager tidligere. Maricel er opptatt av at alle skal være inkludert i leken og hun er ofte å finne aktivt med i en rollelek sammen med barna. Hun er kreativ og liker både formingsaktiviteter og dans sammen med barna. Maricel ønsker å gi barna en trygg og god hverdag, og hun er opptatt av at alle skal ha det gøy sammen.

Marthe-Mari Hagfors

Vikar

Marthe er en av våre faste ringevikarer. Hun har tidligere jobbet hos oss i et langtidsvikariat og studerer nå til barnehagelærer.