Velkommen til Knerten Bodø barnehage

Læringsverkstedet Knerten ligger sentralt i bydelen Rønvik i Bodø. Barnehagen er organisert med to avdelinger, Keiservarden og Linken, med barn fra 1-6 år på begge avdelingene.

I Knerten har vi mye fokus på vennskap og omsorg for hverandre. Hjertekulturen står sterkt hos oss. Siden vi er en liten barnehage kjenner alle barn og ansatte hverandre godt. Barnehagen skal være et trygt sted å være der alle opplever omsorg, mestring og tilhørighet. Hos oss skal barna lære å mestre - både små hverdagsting som påkledning og smøring av mat, men også de store, viktige tingene som egne følelser og hvordan man kan være en god venn. Vi er opptatt av å lytte til barn og la dem medvirke i sin egen hverdag. Planer og aktiviteter hos oss legges opp rundt barnas interesser og behov.
Vi er ivrige brukere av naturen, skog - og fjellområdene rundt barnehagen og vi er opptatt av å ta vare på områdene rundt oss.

Fra 2019 til 2021 har vi deltatt i den nasjonale satningen "inkluderende barnehage og skolemiljø". På samme tid har vi også jobbet med Læringsverkstedets hjertekultur og videre deltar vi nå i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis sammen med laget rundt barnet i Bodø kommune. Kompetanseheving blant personalet er høyt verdsatt hos oss og kommer alltid barna til gode. God kunnskap om relasjoner, mobbing og inkludering er viktig for å skape et trygt og godt barnehagemiljø.

Hos oss satser vi på matglede hos barn og vi arbeider aktivt med Læringsverkstedets konsept "Et godt måltid". Vi tilbereder varmmat sammen med barna tre ganger i uka i form av supper, havregrøt, fisk, kjøtt og vegetar-retter. Alt laget fra bunnen.

Hva sier foreldre som har barn i barnehagen vår om oss?
"Trygg og trivelig barnehage med god hjertekultur❤"
"En barnehage full av omsorg og kjærlighet for alle barna."
"Det er så fint å se hvordan barna lærer å ta vare på hverandre, og har gode venner"
"Barnehagen er gode på å bruke nærmiljøet og er ofte på både korte og lange oppdagelsesferder"
*Finner på masse gøy som barna stolt forteller om hjemme"
"Oppmerksomme og omsorgsfulle ansatte, full av leken kreativitet og overskudd"
"Bra fokus på turer i naturen og sunne måltider"
"Barnehagen er veldig flinke til å inkludere barna så barna lærer, blir stolte og selvstendige i denne barnehagen 🙂"

Velkommen til oss i Knerten!

For informasjon og spørsmål kan dere ta kontakt med styrer på telefon 412 14 552 eller send oss en mail.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Fjellveien 56,8011 Bodø
Vis i kart

41214552
knerten@laringsverkstedet.no

38 barn
2 avdelinger
13 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Fokusområde for Knerten Bodø barnehage

I vår barnehage er vi opptatt av barns sosiale kompetanse, selvstendighet og mestring. Vi har et stort fokus på gode relasjoner både mellom barn og ansatte, barn-barn og ansatte-foreldre. Vi...

I vår barnehage er vi opptatt av barns sosiale kompetanse, selvstendighet og mestring. Vi har et stort fokus på gode relasjoner både mellom barn og ansatte, barn-barn og ansatte-foreldre. Vi er opptatt av å ha en god hjertekultur der vi har omsorg for både store og små. Vi ønsker å bidra til robuste barn som har tro på seg selv, pågangsmot og som klarer å stå i de utfordringene de vil møte senere i livet. Vi har fokus på å lære om egne følelser, vennskap og hvordan vi kan ha hjerte for verden.

Vi arrangerer lavvouke for de eldste barna to uker i året. Da tilbringer de hele sin uke i skogen med en lavvo som tilholdssted. Dette er et arrangement som er svært populært blant barna! Vi har også svømmeopplæring i Nordlandsbadet for 4 - og 5-åringene. Dette er et tilbud vi har hatt de 3 siste årene, og som vi har hatt stor suksess med. Vi sender barn på skolen som er svært trygge i vann!

I vår barnehage satser vi på "Et godt måltid" som er Læringsverkstedets matkonsept. Her er det fokus på kortreist, hjemmelaget og sunn mat, mattradisjoner, matkultur og matglede. Vi jobber spesielt med selvstendighet og mestring i måltidet. Vi serverer varmmat tre ganger i uka - der barna deltar i matlagingen.


Avdelinger

Keiservarden

20 barn

1 - 6 år

Linken

18 barn

1 - 6 år

Dokumenter fra Knerten Bodø barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet