Kontakt Grim

Gyro Mosdøl

Styrer

Heidi Holstein

Styrer

Avdelinger

Blå

Grønn

Medarbeidere

Marita

Pedagogisk leder

Thea

Pedagogisk leder

Heidi

Barnehagelærer

Johanne

Barnehagelærer

Sonja Lynch

Fagarbeider

Nina Elise

Assistent

Somaieh

Assistent

Wenche Lill

Assistent