Kontakt Grim

Gyro Mosdøl

Styrer

Avdelinger

Blå

Grønn

Medarbeidere

Heidi

Pedagogisk leder

Marita

Pedagogisk leder

Thea

Barnehagelærer

Sonja Lynch

Fagarbeider

Nina Elise

Assistent

Ricardo Andrez

Assistent

Somaieh

Assistent

Wenche Lill

Assistent