Kontakt Grim

Gyro Mosdøl

Styrer

Avdelinger

Blå

Grønn

Medarbeidere

Heidi

Pedagogisk leder

Marita

Pedagogisk leder

Malene

Barnehagelærer

Sonja Lynch

Fagarbeider

Ricardo Andrez

Støttepedagog

Wenche Lill

Assistent

Nina Elise

Assistent

Håkon Olsen

Lærling