Grim

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 32 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  240,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Velkommen til Læringsverkstedet barnehage Grim. Læringsverkstedet barnehage Grim ligger i Fagerdalsveien 1 på Grim i et stille og rolig boligområde. Den ligger like ved mange flotte turområder. Vi har tilgang til både skogsområder, skoler og Kristiansand-by med alle sine muligheter. Disse områdenen blir flittig brukt hver uke til turer, opplevelser og lek.

Helsedirektoratet

Fokusområde for Grim

Lek Barnehagens eget satsningsområde dette året er lek. Rammeplanen for barnehager sier at "leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. barnehagen skal i gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barns utvikling, læring, sosiale og språklige samhandling". Vi på Grim skal skape en arena dere lek og læring er gøy. Hos oss har vi mye rom og tid til å leke, dette gjør vi ved å veksle mellom fri lek, lekegrupper og organisert lek. Vi har masse materiell av god kvalitet som barna kan utforske og utfolde seg med. Vi har voksne ansatte som er med i leken og støtter og hjelper alle barn. Vi har også fokus på å bruke leken til å forebygge mobbing, til inkludering og bygge fellesskap.

Lek Barnehagens eget satsningsområde dette året er lek. Rammeplanen for barnehager sier at "leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. barnehagen skal i gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barns utvikling, læring, sosiale og språklige samhandling". Vi på Grim skal skape en arena dere lek og læring er gøy. Hos oss har vi mye rom og tid til å leke, dette gjør vi ved å veksle mellom fri lek, lekegrupper og organisert lek. Vi har masse materiell av god kvalitet som barna kan utforske og utfolde seg med. Vi har voksne ansatte som er med i leken og støtter og hjelper alle barn. Vi har også fokus på å bruke leken til å forebygge mobbing, til inkludering og bygge fellesskap.

Avdelinger

Blå

10 barn

1 - 2 år

Grønn

22 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Grim

Dokumenter fra Læringsverkstedet