I Læringsverkstedet har vi en stor oppgave. Vi får verdens viktigste verdier til å vokse, slik at hvert barn opplever og føler at det er verdifullt. Det er krevende, og forutsetter at hver enkelt ansatt bidrar og bygger kulturen fra innsiden.

På det beste, gir en god bedriftskultur energi til de ansatte, og får dem til å oppleve at det de gjør er bra og viktig. En sterk kultur mobiliserer energi som man ikke får andre steder, den skaper fellesskapsfølelse, gir rom for kreativitet og utvikling, og den skaper positiv energi hos besøkende.


"En bedrifts aller største fortrinn, er en sunn bedriftskultur", forfatter og organisasjonsspesialist Patrick Lencion

Men hva er det som skaper en god bedriftskultur? Hver eneste kultur er unik, og består av mange og sammensatte faktorer. Vi ser hvordan kulturen ser ut i praksis når vi arbeider med atferden, altså hvordan vi gjør ting og hvordan vi handler. Da utforsker vi sammen, gjennomfører og evaluerer handlingene, og slik styrker vi hele tiden kulturen vår.

Derfor har vi valgt å definere et sett med kulturindikatorer som et viktig skritt på veien for å bygge vår egen kultur. Kulturindikatorene beskriver hvordan vår visjon og våre verdier ser ut i praksis. Dette ligger til grunn for alt vi foretar oss hver dag. Målet er at hvert eneste barn opplever at det er verdifullt. Det skal også kundene våre, foreldre og foresatte. Og selvsagt våre ansatte.

  • Vi har en atmosfære av velkommenhet
  • Vi er genuint interessert i deg
  • Vi har det ryddig ute og inne
  • Vi har ekstra god service
  • Vi overrasker


Sunn organisasjonshelse handler om integritet og et konsistent og sammenhengende verdigrunnlag utført i praksis; i ledelsen, i den lokale ledelse, i strategiene våre og i arbeidet i den enkelte barnehage.

Alle kulturindikatorene gjelder først og fremst for barna, så for foreldre og kolleger – og alle andre vi møter.


Vi er ikke i mål, men vi legger ned mye innsats for å bli litt bedre hver dag. Vi snakker om det på jobb, trener på det, deler erfaringer og evaluerer. Vi kommer kanskje aldri til å bli perfekte, men vi kan bli enda bedre i morgen enn vi er i dag.

Fortell oss så ofte du har anledning, hvordan du opplever kulturen vår, og gi oss gjerne konstruktive tilbakemeldinger. Det bidrar til å gjøre oss enda bedre!