Bli en del av Læringsverkstedet?

Prosjekter

Læringsverkstedet er Norges største private barnehageaktør. Læringsverkstedet Prosjektutvikling er ansvarlig for veksten og eiendomsforvaltningen i Læringsverkstedet, og har lang erfaring med både oppkjøp og etablering av nye barnehager. Vi eier og forvalter ca 300 000 kvm eiendom.

Læringsverkstedet vil vokse videre. Vi gjør det ved å bygge barnehager selv, ved å kjøpe tomter og prosjektere, ved å vinne offentlige anbud og ved å kjøpe gode barnehager som er eid privat. Vi investerer, prosjekterer og har godt samarbeid med utbyggere, arkitekter, meglere og entreprenører i forbindelse med tomteutvikling og etablering av barnehager.

Eiere som tenker langsiktig

Læringsverkstedet er skapt og eid av pedagoger. Vi vil få verdens viktigste verdier til å vokse – først og fremst barna, men også foreldrene deres og personalet vårt. Alt vi gjør, gjør vi i et langsiktig perspektiv.

Delekultur

Vi fokuserer på og legger til rette for, en tydelig delekultur i Læringsverkstedet. Deling bidrar til nye spørsmål, tanker og løsninger. Vi lærer sammen med hverandre og utvikler oss både som mennesker og organisasjon.

Lokal frihet

Vi vet at en god barnehage drives lokalt, og at de samlede ressursene gjør oss til en sterk nasjonal aktør. Derfor tror vi også på stor lokal frihet. Vi lytter til barnehager som er nye i Læringsverkstedet, og lar oss begeistre av alt de tilfører. Vi kommer med respekt og ydmykhet – og med ambisjoner.