Skrevet 11. aug. 2023 av Kari Kragset

Teambuilding for barn og voksne

Barnehagestarten er i gang og tilvenningsukene i barnehager skal igangsettes for blant annet også de eldre barna. Teambuilding er en morsom aktivitet som både voksne og barn kan gjøre. Her er noen idéer om hva dere kan gjøre i tilvenningsukene for barna etter sommerferien samt for voksne for å skape en god teamspirit.

STIVHEKS – GI KOMPLIMENTER

Forberedelse: Lag et avgrenset aktivitetsområde.

Beskrivelse:
Avgrens et aktivitetsområde. Dette er en sistenlek hvor et barn skal være stiv heks og de andre barna er frie. Heksa skal ta de frie barna. De barna som blir tatt, må sette seg ned og blir først fri igjen når et fritt barn løper bort til dem og gir dem et kompliment.

Pedagogisk bakdør:
Be barna komme med nye komplimenter hver gang. Hvis mange barn er med på leken, kan man ha flere hekser. Snakk sammen om hva et kompliment betyr og hvorfor det er hyggelig og få et.

HAR’N I LENKE

Forberedelse: Lag et avgrenset aktivitetsområde.

Beskrivelse:
Avgrens et aktivitetsområde. Dette er en sistenlek hvor et barn har’n og de andre barna er frie. Den som har’n skal forsøke å ta de frie barna. Dersom et fritt barn blir tatt, skal han eller hun holde den som har’n i hånda. De løper deretter sammen for å ta flere. Dette fortsetter til de er blitt fire stykker – da deler de seg i to, som igjen løper for å ta flere. Slik fortsetter det helt til det kun er ett fritt barn igjen som er vinneren av leken.

FLINKE BARN

Forberedelse: Lag et avgrenset aktivitetsområde.

Beskrivelse:
Avgrens et aktivitetsområde hvor barna kan løpe fritt. Du som er leder roper forskjellige kommandoer – for eksempel «albuer». Barna skal da danne grupper på fire hvor alle berører et annet barns albuer med sine albuer.

Pedagogisk bakdør: Dere kan gjerne bruk mindre grupper. Eller endre antallet i gruppene for hver runde. F.eks. roper den som leder «albuer og tallet 2» Da må barna danne gruppe med to og berøre hverandres albue.

STRAKT FALL

Forberedelse: Bygg et tårn, stoler eller lignende.

Beskrivelse:
Et barn står på en bukk eller en stol mens de andre barna står på to rekker med ansiktet mot hverandre. Hver av rekkene bør bestå av seks-åtte barn. Barnet som står på tårnet/stolen skal ha hendene tett inntil brystet og la seg falle mot de andre barna med ryggen først. De andre barna skal ta imot barnet som faller med bøyde armer og håndflatene opp. Hvis barnet som skal falle er utrygg på situasjonen, tar man imot ham eller henne tidlig i fallet.

Pedagogisk bakdør: En voksen kan gjerne hjelpe med å ta imot barnet. Denne øvelsen kan også gjøres på tjukkas. Gå opp på en stol og la deg falle med ryggen først ned på tjukkasen.

NAPPE HALER

Forberedelse: Fargebånd/turvester og lag et avgrenset aktivitetsområde.

Beskrivelse:
Alle deltagerne får utdelt et fargebånd/en turvest som de fester som hale bak i bukselinningen. På signal er det om å gjøre å fange så mange haler (fargebånd/turvester) som mulig. Etter hvert som man greier å fange haler, festes disse bak i egen bukselinning. Tell opp haler til slutt. Den med flest haler har vunnet.

Pedagogisk bakdør: Ha gjerne en haug på bakken med ekstra haler som barna kan ta på, hvis de mister halen sin. På denne måten vil alle kunne være med på leken hele tiden.

DEN BLINDE MEITEMARK

Forberedelse: Dere kan finne bind til å ha for øynene eller bare lukke dem.

Beskrivelse:
Alle barna stiller seg på en lang rekke. Du som er leder skal gå først i rekka mens barna går bak deg. Alle holder hverandre på skuldrene og har øynene lukket – bortsett fra deg. Du går over, rundt og under hindringer og de andre følger etter. Det er en rar og underlig opplevelse å gå slik, spesielt i ulendt terreng.

Tips: Bruk gjerne terrenget rundt barnehagen.

HEI! JEG HETER

Beskrivelse: Samle barna i en ring. Start med deg selv. Vi sier navnet vårt og viser frem noe vi kan. Videre gjøre alle det samme. For eksempel:

- Jeg sier «Hei, jeg heter Morten og jeg kan sette meg på rumpa»

- Alle sier «Hei, du heter Morten, og du kan sette deg på rumpa» (alle setter seg på rumpa)

Hva kan DU gjøre? Hoppe, klappe, snurre rundt, løpe fort, være en ninja, rope veldig høyt..

Du som voksen kan gå rundt og hjelpe barna med å finne en egenskap som de har. Terskelen for å vise seg frem for resten blir mindre når du deltar sammen med barna. Vi er aktive og tilstedeværende voksne.

Alternativt hvis du ønsker ekstra fokus på ett av de fire fokuspunktene:

- Fysisk: Sett ut litt utstyr man kan benytte seg av. «Jeg kan klatre opp i ribbeveggen», «jeg kan krype gjennom tunnellen».

- Psykisk: En god kurve innenfor psykisk utvikling vil være når barnet går fra å herme etter deg til at barnet viser frem noe på egen hånd. La barnet ta det i sitt eget tempo hvis det er usikker på gruppa.

- Sosialt: «Hei, vi heter f.eks Copernicus, og vi kan gjøre sånn». To og to kan gjøre dette sammen. Barn som er godt kjent og trygge på hverandre kan samarbeide om å finne ut hva de skal vise frem.

- Kognitivt: Legg til elementer som farge og tall. «Hei, jeg heter Morten, har en grønn bukse og kan hoppe tre ganger».

BILVASK

Forberedelse: Ingen.

Beskrivelse:
Alle barna former en trang korridor ved å lage to parallelle rekker hvor alle står på kne. Et barn er «bilen» som skal vaskes og krabber da gjennom korridoren. De som står på sidene klapper forsiktig dette barnet på hodet, ryggen og beina og vasker dermed bilen. Alle barna bør få være bil minst en gang.

Pedagogisk bakdør: Lag noen regler for hvor hardt vi kan klappe eller ”slå”.

Av:
Læringsverkstedet Idrettsbarnehage