Skrevet 27. feb. 2024 av Kari Pape

Hva mener vi med «Hjertekultur»?

Denne lille artikkelen er en introduksjon til noe vi i Læringsverkstedet kaller «Hjertekultur»! Samtidig ønsker vi at alle foreldre skal oppleve raushet og støtte fra voksne i barnehagen.

Det skal være trygt og godt å levere fra seg det kjæreste man har, hver dag! Vi ønsker at foreldre og ansatte i barnehagen skal jobbe sammen mot samme mål; barna skal lære å ha hjerte for seg selv, for hverandre og etter hvert for verden. Da er det avgjørende at de er omgitt av voksne som har hjerte for seg selv, hverandre og verden!

Et sentralt mål i våre barnehager er altså å skape en varm og inkluderende oppvekstkultur for alle barn. Relasjonsbygging er en av de viktigste byggevirksomhetene som foregår i samfunnet. Arbeidet starter på småbarnsavdelingen. Sånn bidrar vi og får «Verdens viktigste verdier til å vokse!»

Vi liker å kalle dette for «HJERTEKULTUR» - og dere er herved invitert til å bidra!

Her er noe av det vi ønsker å fremme gjennom vår «Hjertekultur»:

• Vi ønsker at alle barn skal oppleve seg selv som betydningsfulle for fellesskapet – de skal føle seg verdifulle hver dag – og de skal lære at også andre er verdifulle

• Vi ønsker at alle barn skal få en positiv oppfatning av seg selv og av andre

• Vi ønsker å hjelpe barna så de blir kjent med sine egne følelser og at de utvikler en forståelse for andre menneskers følelser

• Vi ønsker at alle barn opplever positive, sosiale holdninger og handlinger og at de selv skal utvikle disse og utføre dem i praksis eksempelvis; «trenger du hjelp», «vil du være med på vår lek?», «jeg kan dele med deg?» og liknende.

• Vi ønsker at alle barn skal oppleve å få positive tilbakemeldinger hver dag, og at de også gir positive tilbakemeldinger til andre hver dag

• Vi ønsker at alle barn skal lære seg å sette grenser for seg selv, at de opplever at disse grensene respekteres av andre og at de lærer seg å respektere andres grenser

• Vi ønsker at alle barn skal få hjelp til å håndtere konfliktsituasjoner, som en del av det å leve, de skal kjenne at de voksne er der og hjelper dem når ting er vanskelige

• Vi ønsker at alle barn skal oppleve å bli møtt på en omsorgsfull og respektfull måte, og at de lærer å møte andre med omsorg og respekt

• Vi ønsker at alle barn skal utvikle toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik religiøs- livssynsmessig tilhørighet

En liten praksisfortelling fra en av våre mange barnehager, viser «Hjertekultur» i praksis:

I går hjalp jeg til når den ene storbarnsavdelingen skulle spise frokost ute. Jeg satt sammen med noen barn rundt et bord når en av de minste jentene, som akkurat har flyttet over fra småbarnsavdelingen, ble levert. Hun var ikke særlig lysten på å slippe mamma´s hånd, og det var nok litt skummelt for henne at det var jeg som var ved frokostbordet og ikke en av de hun hadde forventet skulle være der. Da flytter en av de andre jentene på seg, en som også nettopp har flyttet over fra småbarn, og gjør plass ved siden av seg på benken. Så sier hun: «Men lille venn, mamma´n din må gå på jobben sin skjønner du.» Samtidig legger hun armen rundt henne og tørker bort et par tårer på kinnet hennes. Jenta vil fortsatt ikke slippe mamma, og da sier den lille jenta med det store hjertet: «Jeg kan følge deg til porten når du skal vinke til mamma´n din!» Sånn ble det altså, og styreren satt igjen med gåsehud.

v. Karianne Brenni, styrer i Læringsverkstedet Solhellinga barnehage

LES OGSÅ: