Skrevet 15. nov. 2023 av Christine Tømte

Titt-tei! Borte-titt-tei-leken: En skjult skatt i barnas utvikling

Visste du at den enkle leken kjent som "borte-tittei" har en viktigere mening enn å bare underholde barnet?

Denne leken spiller en viktig rolle i barns utvikling og er en utmerket øvelse når det gjelder å lære seg sosialt samspill. Leken begynner vanligvis å bli morsom for barn når de er i 6-7 måneders alder.

Hvorfor bør du leke «borte-titt-tei» med barnet?

  • Emosjonell tilknytning og trygghet: Borte-titt-tei-leken bidrar til å bygge følelsesmessige bånd mellom barnet og omsorgspersonen. De gjentatte positive interaksjoner under leken skaper en følelse av trygghet og tillit, som knytter de emosjonelle båndene.
  • Kognitiv utvikling: Leken fremmer kognitiv utvikling hos barnet. Når barnet ikke kan se omsorgspersonen, oppstår nysgjerrighet og en naturlig utforskertrang. Barnet begynner å utvikle objektkonstans, som er forståelsen av at objekter ikke forsvinner bare fordi de er ute av syne.
  • Sosiale ferdigheter: Leken er en arena for utvikling av sosiale ferdigheter. Gjennom gjensidig oppmerksomhet og vekselsvirkning mellom barnet og omsorgspersonen, legger borte-titt-tei grunnlaget for forståelse av kroppsspråk og non-verbal kommunikasjon.
  • Språkutvikling: I tillegg til de kognitive og sosiale fordelene, gir borte-tittei-leken en naturlig plattform for å stimulere språkutvikling. Ord som "borte" og "titt-tei" blir en del av barnets vokabular, og leken gir en morsom kontekst for introduksjonen av nye ord og uttrykk. Barn får også erfare at ulike ord henger sammen med en bestemt handling.
  • Motorisk utvikling: Aktiv deltakelse i borte-titt-tei-leken gir også en motorisk utfordring for barnet. Bevegelse som skjuling av ansiktet støtter utviklingen av motoriske ferdigheter.
  • Glede og latter: Glede og latter er essensielle komponenter av borte-titt-tei-leken. Den morsomme og engasjerende leken skaper ikke bare et positivt syn på læring, men bidrar også til å forme barnets holdning til utforskning og nysgjerrighet. Når barnet kjenner på glede, står læringsdøra åpen.
  • Bidrar til å knekke lesekoden. Hjernen består av ulike områder som styrer ulike funksjoner. Mellom områdene må det være god kontakt, rask og god kobling. 12-15 prosent av koblingene er på plass ved fødsel, resten må stimuleres. Ved å leke blant annet borte-titt-tei stimuleres koblingene. Jo oftere vi leker, jo sterkere og raskere blir koblingene. Faktisk er borte-titt-tei av betydning for å knekke lesekoden senere. Dette er læring på høyt nivå.

 Så, neste gang du leker borte-titt-tei med din lille, husk at du ikke bare skaper magiske øyeblikk, men også legger grunnlaget for en sunn, lykkelig, og velutviklet fremtid. Titt-tei til en verden av læring og glede!

I Læringsverkstedet har vi et mangfold av ulike typer barnehager. Felles for alle barnehagene er at vi vil at barnet ditt, fullt ut skal oppleve og forstå hvor viktige det er.

Finn din barnehage

Er du på jakt etter barnehageplass til den lille? Mange spørsmål dukker opp når det er tid for å søke barnehageplass, og vi vil gjerne hjelpe deg ved å svare på det du bør vite når du skal søke barnehageplass.

Les mer her