Tips til hvordan du velger rett barnehageplass 

Er du på jakt etter barnehageplass til den lille? Mange spørsmål dukker opp når det er tid for å søke barnehageplass, og vi vil gjerne hjelpe deg ved å svare på det du bør vite når du skal søke barnehageplass. 

Finn barnehager i ditt nærområde  
Hvilke barnehager ligger i det området som kan passe for dere? Lag en liste over barnehagene, og om du ønsker, kan du lese om alle barnehagene på  barnehagefakta.no. Der finner du resultater fra Foreldreundersøkelsen. 

Besøk barnehager
Det er smart å avtale et besøk i aktuelle barnehager, eller gå på «Åpen dag» hvis barnehagene inviterer til det.   I den nåværende perioden er det ulike smitteveiledere som gjelder for ulike kommuner. Ta kontakt med din barnehage for å høre hvilke muligheter de har for at du/dere kan komme på besøk.

Lokale forskjeller
Se gjerne på lokalet, aktivitetstilbudet, mattilbudet, tilvenningen og om barnehagen har et stabilt personale. Det er lurt å snakke med dem som jobber der.   

Erfaring er gull!
Snakk med venner, naboer og bekjentskaper som har barn i barnehagen. Erfaring er viktig!  Husk at det også er lurt å gjøre seg opp en mening ved selv å ta kontakt med barnehagen. Noen historier kan være gamle, og kvaliteten og situasjonen i barnehagen kan nå være bedre og annerledes.    

Hvem har rett på barnehageplass? 
Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass.    

Barn som fyller ett år i løpet av august det året det blir søkt om barnehageplass, har rett til plass innen utgangen av august.   

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes, har rett til plass innen utgangen av måneden som barnet er født.    

Les mer om  «Spørsmål rundt barnehageplass» her.


Når må jeg søke?
Det er kommunen som bestemmer søknadsfristen og behandler søknadene. Søknadsfristen varierer fra 1.februar til 15.mars.  

Hvor kan jeg søke?
Om du ønsker å søke barnehageplass i en av Læringsverkstedet sine barnehager, kan du  finne din barnehage her. Velg din barnehage og trykk på «Søk plass» for å komme direkte til søknadssiden hos kommunen. Her ligger også andre barnehager i din kommune tilgjengelig, både private og kommunale.    

Du kan også gå direkte til kommunens side for å velge din barnehage.  

Kan jeg søke barnehageplass utenfor hovedopptaket?
Ja, du kan søke på ledige barnehageplasser hele året, eller stå på venteliste i den barnehagen du ønsker. Ved ledige plasser utenom hovedopptaket, kan barn som står på lista bli tilbudt plass. Det er viktig å vite at det ikke er sikkert at du får oppstart når du ønsker. Søknaden gjelder for inneværende år, og den gjelder til du får tilbud om plass eller til du sletter søknaden. Blir du ikke blir tilbudt plass må du søke på nytt neste hovedopptak.  

Når kan jeg få svar?
Dette varierer fra kommune til kommune. Noen kommuner gir tilbud i flere runder, men det er viktig å svare innen fristen. Hvis ikke, mister du både retten til plass og plassen i søkerlisten.   
   
Når kan barnet starte i barnehagen? 
Du vil få tildelt en startdato når du får tilbud om en plass i en Læringsverkstedet barnehage. Denne datoen kan du også avtale med barnehagen. Denne må du takke ja til innen fristen, og barnet må benytte seg av plassen innen en måned fra startdatoen du har fått. Dersom du får tildelt plass i en annen barnehage, vil du også få tilsendt startdato. 

Skal du bytte barnehage?
Det er ulike situasjoner og dilemmaer i forhold til barnehage. Barn skal oppleve trivsel, vennskap og livsglede, og foreldrenes trygghet er viktig for et godt samarbeid.    

Det er mulig å bytte barnehage, enten fordi dere skal flytte, ønsker kortere vei til barnehagen eller rett og slett fordi dere ikke er fornøyd med barnehagen dere har i dag. En god dialog med barnehagen er viktig, og ikke minst er det viktig å gi konstruktive tilbakemeldinger slik at barnehagen kan bli bedre til det beste for alle barn.   

Ved bytte av barnehage er det viktig å ha en god dialog med både ny og eksisterende barnehage for å få til en god overgang for barnet. For at dette skiftet skal bli en god opplevelse, er det lurt å bruke ekstra  tid til tilvenning,  vise et positivt engasjement overfor barna, gå på besøk og finne rom for å forstå barnets følelser.   

Søsken i barnehagen
Hvis du har flere barn i  barnehagen,  får du automatisk søskenrabatt.  Mer informasjon om hvor mye du kan få i søskenmoderasjon og hvordan søskenmoderasjonen fungerer, finner du her.

Redusert foreldrebetaling, kjernetid og deltidi barnehage
Du har mulighet for å søke redusert foreldrebetaling hvis du har lav inntekt. En barnehageplass  koster  3 315,-  kroner i måneden . Pris for mat kommer  i tillegg, og summen varierer i de ulike barnehagene.  Les om foreldrebetaling her.

Kjernetid
Hvis du søker om redusert betaling og husholdningens samlede inntekt er lavere enn inntektsgrense satt av Stortinget, vil det automatisk gis fritak for 20 timer gratis. Les om kjernetid her.

Deltid i barnehage
Alle barnehager har egne vedtekter som regulerer blant annet åpningstider, ferier, mattilbud og eventuelt delte plasser. Det er ikke alle barnehager som tilbyr deltidsplasser.  Les om deltid i barnehage her.

Våre barnehager