Skrevet 2. mar. 2022 av Ina Eian

Å snakke med barn om krig

Foreldretips

Krigen i Ukraina ryster oss alle og er sannsynligvis noe de fleste barn allerede har hørt om. Å snakke med barn om krig kan være vanskelig. Redd Barna har gitt noen gode råd som vi tenker kan være en fin veileder for våre barnehager også.

1. Lytt til barna

Gi barna muligheter til å spørre og å snakke om hva det er de ikke forstår, er redde for eller undrer seg over. Lytt til barn før du snakker. De kan ha et helt annet bilde av situasjonen enn voksne. Reflekter sammen med barn om hva de tenker, tror og mener om det de ser og hører. Et utgangspunkt for samtale kan være avisoppslag som barna har sett, et nyhetsinnslag på TV eller kanskje kjenner barnet noen som kommer fra området eller har slektninger der.

2. Vær så konkret som mulig

Vær så konkret som mulig når du snakker med barn, unngå å bruke vanskelige ord og begreper.

3. Ta hensyn til alder

Små barn kan også engste seg over det de ser, hører eller opplever at de voksne bekymrer seg over. Også de kan ha behov for å bli hørt og få forklaringer på hva krig betyr. De eldre barna har større forutsetninger til å forstå, men det betyr ikke at de alltid kan bearbeide det de hører, ser og tenker på egen hånd. De har behov for å snakke om sine tanker og behov for informasjon og forklaringer.

4. Fortell om løsninger

Trygg barna ved å fortelle om alt som nå gjøres for å finne løsninger på krigen og konflikten. Snakk om de voksnes ansvar og innsats for å få slutt på krig og vold. Fortell at de voksne har ansvaret for å finne løsningene, selv om det er svært vanskelige problemer som skal løses. Husk at det ikke er nødvendig å ha løsninger og forklaringer på alt. Voksne kan si at vi også synes det som skjer er vanskelig, at vi blir lei oss og at vi ikke vet hvordan konflikten best kan løses. Spørsmål som er vanskelige å svare på kan barna for eksempel sende videre i brev eller e-post til statsministeren eller utenriksministeren, eller barna kan skrive innlegg i lokalavisa for å diskutere spørsmål og utrykke sine meninger.

5. Flyktninger

Mennesker flykter fra krig og overgrep. Snakk med barna om hva en flyktning er og hvorfor millioner av mennesker i verden er flyktninger. Informer om det arbeidet som gjøres for å hjelpe flyktningene der de er. Fortell gjerne også om hvordan og hvorfor noen kommer hit til vårt land. Barn bør også oppfordres til å ta ekstra godt vare på venner som har opplevd krig. Bilder fra krig vekker lett til live vonde minner hos barn som selv har opplevd krig.

Å være tett på og fange opp barnas signaler er alltid noe av det viktigste de voksne i barnehagen gjør. Kanskje er det i leken barna uttrykker sine bekymringer og hvordan de egentlig har det? Gjennom tilstedeværelse og gode samtaler kan vi ta vare på hverandre, og støtte de som trenger litt ekstra omsorg. Det viktige er å skape trygge og gode omgivelser for alle barn. Dette innebærer at voksne må hjelpe hverandre å signalisere trygghet, selv om mange selv kan bære på egen angst for situasjonen.

Kilde:

https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-norge/foreldretips/slik-snakker-du-med-barn-om-krig/

Her er en artikkel fra NRK, publisert 24.02.22, der Psykologspesialist og professor emeritus Willy Tore Mørck fra UiT gir råd til samtaler om krig, med barn:

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/slik-skal-vi-snakke-med-barna-om-krig-og-frykt-1.15867543

Artikkel om hvordan skremmende opplevelser og traumer kan påvirke barnas lek:

https://www.utdanningsnytt.no/de-sarbare-barna-forste-steg-lek/barn-som-har-hatt-skremmende-opplevelser-viser-ofte-sine-folelser-i-den-skjulte-leken/221925

Læringsverkstedet Rabben Naturbarnehage inviterte barn og voksne fra Ukraina til barnehagen. Et fantastisk møte i hjertekulturens ånd.