Ønsker du barnehageplass?

Læringsverkstedet i Bergen og nabokommunene

Læringsverkstedet har 26 barnehager i Bergen og nabokommunene.

I Læringsverkstedet barnehager vil vi at de barna vi møter i vår hverdag, fullt ut skal oppleve og forstå hvor viktige de er.

Siden barna er hos oss i de kanskje viktigste årene av livet, der grunnleggende ferdigheter skal læres og sosiale evner utvikles, vil livet her sette gode spor. Vi ønsker at det de får hos oss, skal gi dem lyst på livet og evne til å mestre det. Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv.

Lekende læring, samspill og mestring

Vårt mål er at alle barn skal bli sett, hørt og tatt vare på. Det er slik hele vårt pedagogiske konsept er blitt til. Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv.

Gå til lekende læring, samspill og...
Barn og voksen i lekerom
Barn lærer å lage mat og ser på en fisk

Et godt måltid

I samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag, har vi i Læringsverkstedet utarbeidet matkonseptet Et Godt Måltid, hvor vi har fokus på kortreist, hjemmelaget og sunn mat, mattradisjoner, matkultur og matglede i våre barnehager.

Gå til et godt måltid