Tilvenning i barnehagen ved barnehagestart

I Læringsverkstedet ønsker vi en fleksibel tilvenning i barnehagen som er tilpasset det enkelte barn og foreldrene.

Tilvenning i barnehagen ved barnehagestart

Å begynne i barnehagen er en stor endring i et barns liv. I Læringsverkstedet legger vi til rette for en trygg, god og fleksibel barnehagestart som er tilpasset det enkelte barn, og foreldrene. Det er svært viktig at foreldre og barnehagen har en god dialog slik at barnets behov til enhver tid er ivaretatt på best mulig måte. Barnehagen og foreldrene blir sammen enige om lengden på tilvenningsperioden. Tilvenning handler i stor grad om tilknytning. I Læringsverkstedet jobber vi derfor aktivt med at barn, ansatte og foresatte skal knytte seg til hverandre og skape gode og trygge relasjoner. Dette gjør vi for å sikre en god tilvenning, slik at barnehagestart blir en god opplevelse for både barn og foreldre. Her er et eksempel på hvordan de første dagene i barnehagen kan se ut ved barnehagestart.

Dag 1 i tilvenning: Velkommen til oss

Den første dagen i tilvenningsperioden i barnehagen brukes til å ønske barn og foreldre velkommen, vise rundt på avdelingen/basen og bli litt kjent med hverandre. Denne dagen er barna et par timer i barnehagen, og minst en forelder er tilstede sammen med barnet hele tiden. Foreldrene har hovedansvaret for barnet og er med barnet i lek og aktiviteter. Noen barnehager legger opp til små grupper med barn og foreldre som er tilstede samtidig, mens andre legger opp til at en og en familie skal få tid alene med kontaktpersonen den aller første dagen.

Barnet får garderobeplass og blir litt kjent på sin avdeling. Foreldre forteller personalet hva barnet liker å gjøre, leke osv, dersom barnet er lite og ikke kan snakke om dette selv. Personalet informerer om avdelingens rutiner og innholdet i ukedagene, både muntlig og gjennom informasjon i MyKid. Det avtales tid for den andre tilvenningsdagen, dersom dette ikke allerede er bestemt.

Dag 2 i tilvenning: Bli bedre kjent

Andre dagen i barnehagen handler om å bli enda bedre kjent med barnet. Barnet og forelder møter opp til avtalt tid og personalet tar imot og ønsker velkommen. Denne dagen er barnet ca 2-3 timer i barnehagen, avhengig av hvordan dette passer til barnets dagsrytme. Foreldrene er sammen med barnet og gir rom for at personalet får mulighet til å bli kjent med barnet.

Dersom det passer for barnet, kan det vurderes om foreldrene skal forlate rommet en kort stund, etter avtale med barnet. Foreldre bør så tidlig som mulig gi beskjed om det er noe barnehagen skal ta hensyn til i forhold til barnet.

Dag 3 i tilvenning

Den tredje dagen med tilvenning starter etter avtale med personalet og på denne dagen vurderes det om barnet kan være alene en liten stund i barnehagen. Foreldrene avtaler med barnet at de kommer tilbake senere og sier «ha det» til barnet. Dersom det er mulig, kan det være fint å benytte tiden til en liten oppstartsamtale med pedagogisk leder. Barnet er med og spiser lunsj denne dagen. Dersom barnet skal sove i barnehagen, anbefales det at det er foreldrene som legger og tar opp barnet, eller er med når personalet gjør dette. Dette skal være med på å skape trygghet for barnet under tilvenning.

Dag 4: En kort normaldag dersom barnet er klar for det

På dag fire møter også personalet barnet i garderoben. Avhengig av barnets behov, kan denne dagen vare over 4 timer. Foreldre og personalet vurderer sammen når barnet viser tegn på at det er etablert trygghet til personalet. Barnehagen og foreldrene ser an om barnet trenger noen ekstra dager sammen med foreldrene. Det anbefales at barn har korte dager i barnehagen de første ukene, da det er mange nye opplevelser og inntrykk som skal bearbeides den første tiden. Det er ikke unormalt at små barn som nettopp har begynt i barnehagen trenger litt lengre sovetid, eller en ekstra lur, enn før de begynte i barnehagen.

En trygg og god barnehagestart kan se svært ulik ut fra barn til barn. I Læringsverkstedets barnehager tar vi hensyn til barnas behov, følelser og medvirkning og justerer rutiner og tilpasninger deretter. Sammen med foreldrene skalper vi en trygg og god barnehagestart.