Tilvenning - dag for dag

I Læringsverkstedet ønsker vi en fleksibel tilvenning som er tilpasset det enkelte barn og foreldrene. Vi har her skissert opp hvordan de første dagene i en tilvenningsperiode kan se ut. Det er imidlertid svært viktig at foreldre og barnehage har en god dialog og justerer dagene sånn at barnets behov er ivaretatt. Barnehage og foreldre blir enige om lengden på tilvenningsperioden.

Dag 1: Velkommen til oss

Denne dagen brukes til å ønske barn og foreldre velkommen, vise rundt på avdelingen/basen og bli kjent med hverandre. Tilknytningspersonen til barnet ditt tar imot dere og vil være deres nærmeste kontaktperson de første dagene. Denne dagen er dere ca 2 timer i barnehagen, og dere er tilstede hele tiden. På den måten blir vi bedre kjent med barnet og dere. Foreldrene har hovedansvaret for barnet og er med barnet i alt vi gjør.

Barnet får en garderobeplass og dere blir vist rundt på avdelingen. Her blir det informert om avdelingens rutiner og innholdet i ukedagene. Før dere reiser hjem, avtales tid for den andre tilvenningsdagen.

Dag 2

Andre tilvenningsdag handler om å fortsette å bli kjent med barnet. Dere kommer til avtalt tid og det er tilknytningspersonen som ønsker dere velkommen. Denne dagen er dere ca 2-3 timer i barnehagen, avhengig av hvordan dette passer i forhold til barnets dagsrytme. Foreldrene er i samme rom som barnet og lar tilknytningspersonen få mulighet til å bli bedre kjent med barnet. Dersom det passer for barnet kan foreldrene forlate rommet en kort stund etter avtale med barnet. Dersom det er mulig så er det lurt å benytte denne tiden til en liten oppstart- samtale med pedagogisk leder Vi ønsker gode råd og tips for å bli bedre kjent med barnet deres. Si fra om det er spesielle ønsker vi skal ta hensyn til.

Dag 3

Den tredje dagen starter etter avtale med tilknytningspersonen til barnet ditt. Tilknytningspersonen tar imot dere også på dag tre og i dag vurdere vi om barnet kan være alene en liten stund i barnehagen. Dersom det er mulig så er det lurt å benytte denne tiden til en liten oppstartsamtale med pedagogisk leder. Foreldrene avtaler med barnet at de kommer tilbake senere og sier «ha det» til barnet. Barnet kan være med å spise lunsj denne dagen. Dersom barnet skal sove i barnehagen, anbefales det at det er foreldrene som legger og tar opp barnet.

Dag 4: En kort normaldag dersom barnet er klar for det

Også på dag fire blir dere tatt imot av tilknytningspersonen til barnet ditt. Denne dagen varer fra fire timer til ut dagen, avhengig av ditt og barnets behov og barnehagens anbefaling. Dette skjer når du og barnet ditt er trygge på de voksne og avdelingen/basen. Vi tar hensyn til barnet og barnets tempo denne første tiden og ser an om barnet trenger noen ekstra dager med tilvenning sammen med foreldrene. Vi anbefaler at foreldrene planlegger korte dager de første ukene, da barnet kan bli sliten av så mange nye inntrykk.