En trygg og god barnehagestart!

I Læringsverkstedet ønsker vi en fleksibel tilvenning i barnehagen som er tilpasset det enkelte barn og foreldrene.

En trygg og god barnehagestart!

Å begynne i barnehagen er den første store overgangen i barnets liv. I Læringsverkstedet er vi opptatt av å gjøre denne overgangen så god som mulig. Gjennom samarbeidet med dere foreldre ønsker vi å skape et godt fundament for en trygg og utviklende barnehagehverdag. Sammen skal vi gi barnet deres en god start på barnehagelivet og et godt fundament for en god barndom.

Gjennom en godt planlagt tilvenning ønsker vi å oppnå:

 • At dere som foreldre opplever at barnehagen er et trygt, godt og utviklende sted for deres barn også når dere ikke lenger er til stede.
 • At dere som foreldre opplever at dere har en medvirkende deltakelse i barnets tilvenning.
 • Tilvenningsperioden starter når dere har takket ja til barnehageplass.
 • I tiden fram til barnet skal starte i barnehagen ønsker vi å knytte god kontakt.
 • Dere inviteres på besøk til barnehagen for å se og delta i barnehagens hverdagsliv, og dere må gjerne bruke barnehagens uteområde i helgene.
 • Vi vil også invitere dere til et foreldremøte, samt en oppstarts-samtale. I løpet av denne samtalen skal vi legge en god plan for barnets tilvenning.
 • Det er fint hvis dere kan tenke godt gjennom på forhånd hvilke forventninger dere har til barnehagen, samt hvilken informasjon dere tenker at barnehagen trenger for å bli best mulig kjent med deres barn. Dere har sikkert mange spørsmål, så da kan det være en god ide å notere disse ned i forkant.


I Læringsverkstedet anbefaler vi 5 dagers tilvenning:

Før oppstart – Den positive ventetiden:

 • Barn og foreldre inviteres til besøk i barnehagen – gjerne flere ganger.
 • Barn og foreldre oppfordres til å komme og leke sammen med barna på uteområdet før oppstart.
 • Foreldrene inviteres til informasjonsmøte i barnehagen.
 • Barnehagen lager en plan sammen med foreldrene for tilvenningen.
 • Barnehagen snakker om organisering og hvordan foreldrene kan delta aktivt under tilvenningen.
 • Snakk sammen om foreldrenes interesser og hvordan barnehagen kan knytte dette inn i barnehagen.
 • Dersom det er hensiktsmessig for barnehagen kan familiene deles inn i små tilvenningsgrupper; f.eks tre familier og en tilknytningsperson.
 • Dersom det er mulig anbefaler vi å legge tilvenningen over to uker – dvs at oppstartsdagen er f.eks onsdag, slik at de to siste tilvenningsdagene er uka etter.
 • Foreldrene informeres om betydningen av å være til stede under tilvenningen.
 • Foreldrene informeres om mobilbruk og hvorfor dette er uønsket på avdelingen.


En trygg start – dag 1 og 2:

 • Foreldrene er sammen med sitt barn hele tiden og har alt ansvar for barnet. Mobilen skal ikke brukes inne på avdelingen.
 • Barnets tilknytningsperson i barnehagen er aktivt til stede og tilgjengelig for barn og foreldre.
 • Foreldrene oppfordres til å delta i barnehagens hverdagsliv sammen med barnet.

En trygg start – dag 3:

 • Foreldrene er sammen med sitt barn hele dagen, men kan gjerne holde seg litt mer i bakgrunnen – mobilen skal ikke brukes inne på avdelingen.
 • Barnets tilknytningsperson i barnehagen tar over noen omsorgsoppgaver med foreldrene til stede.

En trygg start – dag 4:

 • Foreldrene er til stede hele dagen, men kan gå fra avdelingen når barnet sover. Mobilen skal ikke brukes inne på avdelingen.
 • Barnets tilknytningsperson i barnehagen tar over mer av ansvaret for barnet gjennom dagen.

En trygg start – dag 5:

 • Foreldrene er fortsatt til stede sammen med barnet, men kan etter avtale forlate avdelingen i kortere perioder hvis dette er greit for barnet. Mobilen skal ikke brukes inne på avdelingen.
 • Barnets tilknytningsperson i barnehagen tar hovedansvaret for barnet gjennom hele dagen.

De første ukene:

 • De første ukene etter oppstart anbefaler vi at barnet har kortere dager. Vi anbefaler også at barna har rolige ettermiddager, der foreldrene er mest mulig tilgjengelige for barna.


Vi ønsker alle barn og foreldre en trygg og god barnehagestart!