Kontakt Rødsveien Idrettsbarnehage

Linda Strindin Amundsen

Styrer

Barnehagelærer

Avdelinger

Motus

Ludis

Medarbeidere

Anita

Pedagogisk leder

Førskolelærer

Charlotte

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Frøydis

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Ida Therese

Barnehagelærer

Jiress Suka Suka

Barnehagelærer

Hanaa

Assistent

Margaret (Gosia)

Assistent

Hala

Vikar