Kontakt Lillehammer Idrettsbarnehage

Maria Jordskogen

Styrer

Førskolelærer

Avdelinger

Laetus

Moveo

Capa

Ferox

Liberalis

Catus

Medarbeidere