Skrevet 1. sep. 2023 av Kari Kragset

Tilvenning i barnehage

Foreldretips

Nå er vi her - den tiden der vi åpner dørene og tar imot nye barn og familier i barnehagene våre. Barn og voksne skal skape nye relasjoner – nye og gamle familier skal flettes sammen. Starten i barnehagen er en stor overgang for mange, og da ønsker vi at dette skal bli en fin tid for foreldre og barn. Alle skal kjenne på at i denne barnehagen blir det godt å være.

I Læringsverkstedet Hanne Lekestue er det viktig at de tar imot de nye barna og familien deres på en trygg og god måte. Barn og ansatte skal være nysgjerrige og bruke tid til å bli kjent med de nye familiene. Ann Elisabeth Haaland, styrer i Læringsverkstedet Hanne Lekestue, sier at de alltid har mye fokus på dette med tid til tilvenning og møter mellom mennesker.  

«Det er viktig at foreldrene bruker god tid i starten, at de er til stede for barna når alt er så spennende og nytt, være der når spenningen har lagt seg litt, men fremdeles kan være der for barna når de trenger påfyll av energi», sier Haaland. 

«Vi synes også det er viktig at foreldrene får kjenne på kulturen vår gjennom flere dager og blir kjent med dagsrytmen og vår måte å jobbe på.  De ser oss i relasjon med de andre barna, ser oss når vi setter grenser, når vi trøster og får oppleve at vi er trygge og kompetente voksne. Vi ønsker å få frem hverdagsgleden, tøys og tull og det å våge å være i nuet med barna. Det at de ikke bare blir en "flue på veggen", men at de kjenner det er naturlig å ta del i alt som skjer. Frokost, matlaging, samling, velge-grupper, rutiner, legging og utelek. De blir kjent med hele barnegruppen og får mulighet til å knytte bånd mellom andre foreldre i hele barnehagen. På denne måten legger vi grunnlaget for et enda tettere foreldresamarbeid.»

«Barnegruppene våre blir nye, og alle skal finne sin plass og få en god start på det nye barnehageåret. For noen barn tar det bare et par dager før de kjenner det er greit at mor/far tar avskjed, mens for andre tar det kanskje 2-3 uker og for noen enda lengre.  Alt er like vanlig. Vi ønsker også å møte barna i sine følelser, som ofte blir forsterket i oppstarten. Vi må la barna få utforske og gi dem rom til å fordøye alle nye inntrykk og impulser.  Det er viktig at foreldre får bruke den tiden de trenger til å bli trygge på oss i personalet.»

Tilvenning Hannes Lekestue
Nysgjerrige barn og voksne har laget plakater og satt brøddeig i forberedelsene til å ta imot nye barn.


Relasjonsbygging mellom foreldre, barn og personal

 • Møte alle med HJERTEKULTUR! Hele vår atmosfære preges av at “Jeg har hjerte for deg” og hvert enkelt barn skal oppleve at “Her er det godt å være” og vår hjertekultur skal bidra til barnets positive opplevelse av seg selv. Barn og foreldre skal alltid føle seg velkomne hos oss.
 • Hvordan tar vi imot de nye barna og familiene deres i Læringsverkstedet Hannes Lekestue? Hvilke tradisjoner har vi hos oss? Alle skal vite hvem som kommer. Skape forventninger/nysgjerrighet til å møte nye mennesker. Et viktig mål for oss er at alle skal lykkes i å omgås hverandre, skape trygghet og ha det godt sammen. Dette er noe vi bruker mye tid på i refleksjoner sammen med barna.

 • Vi må se foreldrene! Foreldre skal få oppleve å bli sett, og få oppleve at barna deres blir sett og forstått - dette knytter bånd og gjør sitt til at de lettere senker skuldrene. Dette genererer en trygghet for barnet. Vi ser viktigheten av at foreldrene er mye til stede i starten. Når de blir kjent med oss i barnehagen, kjenner vi på at tilvenningen er en stor ressurs for et godt foreldresamarbeid. 

  Det er fantastisk å se når foreldrene våre møter, hilser på og ønsker de nye familiene velkommen. Det er akkurat dette vi ønsker at barna skal lære og bli gode på. Sosialt dyktige, inkluderende og kulturbærere.
 • I denne intense tiden blir vi nødt til å bli eksperter på emosjonell inntoning. Prøve å forstå barnet, støtte og anerkjenne barnets følelser. Spesielt for dem som ikke har så mye verbalt språk. 
 • Det er mye som skal stå i fokus hos oss ansatte, og vi jobber hardt for å bygge opp tette, trygge og nære relasjoner til barna. 
 • I Læringsverkstedet Hannes Lekestue er det et personale med stor faglig tyngde og mange år med erfaring. Et team som vi setter utrolig stor pris på. Et annet viktig poeng er at vi som personal har en viktig jobb med å spille hverandre gode og vise styrkene i teamet vårt. 
 • I barnehagen har vi ikke primærkontakt. Vi ser hvem barnet finner naturlig de første dagene. Prøver å være flere trygge voksne rundt hvert barn (og foreldre) og utvider dette så snart vi kan.
 • Vi har mange verktøy som vi skal bruke.  Gjennom mange års arbeid med sosial kompetanse har barnehagen utarbeidet handlingsstrategier for møtet mellom mennesker. Her står sangen og musikken sentralt. 
 • Vi møter alle nye mennesker med " Ve no velkommen med æra" Alle voksne tar initiativ til dette, og når initiativet er tatt blir andre barn og voksne med. Videre får våre nye venner høre hvem vi er med "Hannes Lekestue sangen".
 • Nysgjerrige barn og voksne har laget plakater og satt brøddeig i forberedelsene til å ta imot nye barn. Hvem er det som kommer? Hvor er plassen deres i garderoben?  Mye skal planlegges og klargjøres. En viktig prosess i et inkluderende fellesskap», meddeler Haaland.