Skrevet 22. apr. 2021 av Kari Pape

Hvordan skaper vi en hjertekultur

Foreldretips

Hver morgen skal dere kjenne at dere er velkomne i barnehagen, med smil og øyekontakt skal både barnet ditt og du oppleve at dere er verdifulle for oss.

I tillegg er det viktig for oss at dere erfarer at vi er genuint interessert i deg og barnet ditt, og hva som er viktig for hver enkelt av dere. Vi forsøker å være fleksible og si «ja» når dere spør.

Dette viktige arbeidet starter med de voksne i barnehagen. Vi arbeider systematisk med visjonen vår, verdier og holdninger og reflekterer sammen rundt hvordan disse kommer til uttrykk i praksis. Hvordan møter vi barna? Hvordan møter vi dere foreldre? Vi håper at dere opplever de voksne i barnehagen som interesserte, omsorgsfulle, anerkjennende og støttende og at de viser begeistring og entusiasme i arbeidet sitt. Også at vi viser fleksibilitet i møtet med dere foreldre fordi vi bryr oss om dere.

Kommer vi til å feile? Dessverre, ja, det gjør vi. Men så er det slik at vi ikke alltid ser det selv, verken det som er bra eller det vi ikke lykkes med. Så for å holde hjertet varmt, er det viktig med tilbakemeldinger og vi håper dere vil være med oss i dette viktige arbeidet.

Hver dag opprettholder vi hjertekulturen gjennom å lete etter det gode i barn og voksne.

«Kjennetegn ved hjertekultur»

Når vi sier at vi bygger hjertekultur i våre barnehager, handler dette om at vi skaper en atmosfære der alle er inkludert, og der vi har omsorg for hverandre. Vi tror det er viktig for barn å erfare at vi som voksne mennesker vil hverandre vel og at vi har et stort hjerte for andre mennesker. Vi vet at det å kjenne at man er en betydningsfull deltaker i et fellesskap, er helt avgjørende for utviklingen av et godt selvbilde.

Gjennom lek og hverdagsaktiviteter ønsker vi å skape inkluderende fellesskap og på den måten forebygge mot utestengelse og mobbing. Vi jobber hardt hver dag for at alle barna skal kjenne seg betydningsfulle for andre i lek. Dersom dere som foreldre har mistanke om at barn holdes utenfor fellesskapet eller ikke har det så godt i barnehagen, er det utrolig viktig at dere sier fra til oss.

Vi ser på barnehagen og dere som foreldre og foresatte som ETT FELLESSKAP. Vi er sammen om å få verdens viktigste verdier til å vokse.