Lysaker Idrettsbarnehage

99 valuable children

Monday — Friday
7:30 AM — 5:00 PM

About

At Læringsverkstedet, we want the children we meet every day to fully experience and understand just how important they are. Each individual child represents an opportunity for us to communicate...
At Læringsverkstedet, we want the children we meet every day to fully experience and understand just how important they are. Each individual child represents an opportunity for us to communicate their value through smiles, hugs and lots of kind words. Our goal is for all children to be seen, heard and cared for. This is the basis for our entire educational concept, and it seeps into everything we do. We will provide your children a basis for development, and a platform to become the best possible version of themselves through playful learning, interaction and mastering.

Price: 2910,-
Food price: 695,-


Focus area

Sentralt i barnehagen er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi følger myndighetenes anbefaling for kosthold og fysisk aktivitet, og tilrettelegger for variert bevegelseslek og gode måltidsopplevelser hver dag. Barnehagen har...

Sentralt i barnehagen er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi følger myndighetenes anbefaling for kosthold og fysisk aktivitet, og tilrettelegger for variert bevegelseslek og gode måltidsopplevelser hver dag. Barnehagen har storkjøkken og gymsal, og vi er opptatt av at barna skal få opplevelser på mange arenaer, både inne, ute, i hall og på tur i løpet av en uke i barnehagen.

Vi har også valgt å ta inn ekstra faggrupper i barnehagen og har derfor ansatt idrettspedagoger og kokk, i tillegg til pedagoger og pedagogiske medarbeidere.

I Idrettsbarnehagene har vi stort fokus på voksenrollen, vi skal være tilstedeværende, aktive og engasjerte. Vi sier at kropp imiterer kropp, noe som betyr at vi som voksne er gode rollemodeller for barna og ikke minst hverandre. Vil vi at et barn skal krabbe ned en trapp, så må vi krabbe ned selv. Verdiordene modig, engasjert og raus står sentralt i barnehagen.

Departments

Sensus (Følelse)

13 valuable children

Fiducia (Tillit)

13 valuable children

Cura (Omsorg)

14 valuable children

Motus (Bevegelse)

23 valuable children

3 - 6 year

Gaudium (Glede)

18 valuable children

3 - 6 year

Copernicus (Mestring)

18 valuable children

3 - 6 year

Documents

Documents from Læringsverkstedet

The Principles of Our Educational Work

  • Children’s self-worth
  • Active adults
  • Active learning of terms
  • Principle of repetition
  • Spiral principle
  • Interactive gatherings/groups
  • Learning environment

Read more about our educational work

Contact

Læringsverkstedet Lysaker Idrettsbarnehage
Fornebuveien 39, Lysaker, Norge

email lysakeridrett@laringsverkstedet.no

email 45268002 (Tone Sandstå Daglig leder )

email Follow us on Facebook