Barnehageplass i Verdal?Ønsker du Barnehageplass i Verdal?

Barndommen er en fase i livet med stor verdi. I løpet av de første leveårene dannes store deler av fundamentet for resten av livet. I Læringsverkstedet skal alle barn oppleve trivsel, vennskap og livsglede. De skal få lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sin utvikling. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted

Søknadsfrist for barnehageopptak i Verdal kommune er 1.mars. Søk om barnehageplass i Verdal kommune her.

Her er en kort presentasjon av barnehagene i Verdal. Trykk deg inn for å lese mer om de ulike barnehagene.

Vi byr på en unik beliggenhet med nærhet til sjø og skog, vi har kreative voksne som planlegger, gjennomfører og vurderer sitt arbeid på en konstruktiv måte og hele tiden med dette målet for øyet: å se DITT barn!

I Læringsverkstedet Knøttene barnehage har vi fokus på friluftsliv og er mye ute i friskluft, både rundt barnehagen, på vår egen naturleikeplass "Knøtteskogen", turer til andre områder i nærmiljøet og på turer lengre unna.