Veiledningsordning for nyutdannede barnehagelærere

- et toårig utviklingsløp for barnehagelærere i Læringsverkstedet

Å være nyutdannet barnehagelærer kan oppleves som å ha en stor pose med puslespillbrikker der brikkene er kunnskap tilegnet under utdannelsen. Hvordan brikkene skal settes sammen og brukes i praksis kan være vanskelig å få et tydelig bilde på. I Læringsverkstedet har vi derfor en 2 årig veiledningsordning som hjelper deg med å sette brikkene sammen til et helhetlig bilde.

Vår veiledningsordning retter seg mot barnehagelærere og pedagogiske ledere, i sine første to arbeidsår etter endt barnehagelærerutdanning.

Hensikt med utviklingsløpet er:

• Å gjøre overgangen fra å være student til å bli yrkesaktiv lettere

• At nyutdannede barnehagelærere kjenner seg godt ivaretatt

• At nyutdannede får et godt innblikk i Læringsverkstedets pedagogikk – hjertekultur

• At nyutdannede får veiledning slik at de blir gode profesjonsutøvere, og de opplever mestring i arbeidet

• At nyutdannede får styrket sin kompetanse som ledere

• At nyutdannede får utviklet sin didaktiske forståelse

• At nyutdannede barnehagelærere opplever Læringsverkstedet som et godt sted å arbeide


Organisering:
Opplæringen foregår via teams, med to samlinger/kurs i høstsemesteret og to samlinger/kurs i vårsemesteret – i to år. Nyutdannede jobber med oppgaver mellom samlingene/kursene.

Oppgavene vil være tilpasset barnehagehverdagen og vil være et positivt bidrag til avdelingen/basen du jobber på.

Mellom samlingene organiseres det lokale/regionale veiledninger i grupper.


Tema for samlingene år 1:

  • Ny i Læringsverkstedet – nyutdannet
  • Å være barnehagelærer og bidra til å skape en kultur der hensynet til barnas beste er overordnet
  • Hva vil det si å skape «Hjertekultur?»
    Ulike roller knyttet til arbeidet – barnehagelærer –pedagogisk leder!
  • Tilbakemeldingskultur som en viktig del av arbeidet med et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø


Tema for samlingene år 2:

  • Barnehagelæreren som profesjonsutøver og leder
  • Pedagogen som leder - Å lede medarbeidere i arbeidet fra plan til praksis
  • Barnehagen som pedagogisk virksomhet– med leken i fokus
  • Barnehagen som pedagogisk virksomhet – alle barn skal oppleve å være betydningsfulle for andre barn i lek


Vi ønsker deg som er nyutdannet barnehagelærer velkommen til Læringsverkstedet!

Vil du bli med på laget?

Se våre ledige stillinger!
Håvard, Vibeke og Kari snakker med veiledningsordning og hva vi i Læringsverkstedet kan tilby til studenter og nyutdannet.

Er du nysgjerrig på hva fremtiden kan bringe etter studiene? Da har vi den perfekte muligheten for deg.
Bli med på webinar.

Les mer om webinaret