Veiledningsordning for nyutdannede barnehagelærere

- et toårig utviklingsløp for barnehagelærere i Læringsverkstedet

Å være nyutdannet barnehagelærer kan oppleves som å ha en stor pose med puslespillbrikker der brikkene er kunnskap tilegnet under utdannelsen. Hvordan brikkene skal settes sammen og brukes i praksis kan være vanskelig å få et tydelig bilde på. I Læringsverkstedet har vi derfor en 2 årig veiledningsordning som hjelper deg med å sette brikkene sammen til et helhetlig bilde.

Vår veiledningsordning retter seg mot barnehagelærere og pedagogiske ledere, i sine første to arbeidsår etter endt barnehagelærerutdanning.

Hensikt med utviklingsløpet er:

• Å gjøre overgangen fra å være student til å bli yrkesaktiv lettere

• At nyutdannede barnehagelærere kjenner seg godt ivaretatt

• At nyutdannede får et godt innblikk i Læringsverkstedets pedagogikk – hjertekultur

• At nyutdannede får veiledning slik at de blir gode profesjonsutøvere, og de opplever mestring i arbeidet

• At nyutdannede får styrket sin kompetanse som ledere

• At nyutdannede får utviklet sin didaktiske forståelse

• At nyutdannede barnehagelærere opplever Læringsverkstedet som et godt sted å arbeide


Organisering:
Opplæringen foregår via teams, med to samlinger/kurs i høstsemesteret og to samlinger/kurs i vårsemesteret – i to år. Nyutdannede jobber med oppgaver mellom samlingene/kursene.

Oppgavene vil være tilpasset barnehagehverdagen og vil være et positivt bidrag til avdelingen/basen du jobber på.

Mellom samlingene organiseres det lokale/regionale veiledninger i grupper.


Tema for samlingene år 1:

  • Ny i Læringsverkstedet – nyutdannet
  • Å være barnehagelærer og bidra til å skape en kultur der hensynet til barnas beste er overordnet
  • Hva vil det si å skape «Hjertekultur?»
    Ulike roller knyttet til arbeidet – barnehagelærer –pedagogisk leder!
  • Tilbakemeldingskultur som en viktig del av arbeidet med et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø


Tema for samlingene år 2:

  • Barnehagelæreren som profesjonsutøver og leder
  • Pedagogen som leder - Å lede medarbeidere i arbeidet fra plan til praksis
  • Barnehagen som pedagogisk virksomhet– med leken i fokus
  • Barnehagen som pedagogisk virksomhet – alle barn skal oppleve å være betydningsfulle for andre barn i lek


Vi ønsker deg som er nyutdannet barnehagelærer velkommen til Læringsverkstedet!

Vil du bli med på laget?

Se våre ledige stillinger!