Læringsverkstedet har et styreorgan som er overordnet administrasjonsnivå for å sikre en sunn og ansvarlig drift.

Styret gjør vurderinger og tar beslutninger på nasjonalt nivå, som handler om hvilken retning Læringsverkstedet skal jobbe imot for de neste årene. Viktige saker for styret er blant annet økonomi og finansiering, sykefravær, oppfølging av strategiarbeid, gjennomgang av rapporter og planer, å påse at lovverk og statlige pålegg følges, årlig møter med revisor med mer.

Nå er det tid for valgt av de 3 ansatte-representantene til styret. Det skal velges 1 representant fra hver region (1 fra sør, 1 fra øst og 1 fra øvrige regioner) som skal sitte i styret i 2 år, i perioden 2019-2021.

Styret består av

 • Styreleder
 • 2-3 Styremedlemmer
 • 3 ansatt-representater

Hva innebærer det å sitte i styret?

 • En styreperiode på 2 år
 • Styrets rolle er overordnet administrasjonsnivå
 • Styret utarbeider rutiner og retningslinjer som Læringsverkstedets administrasjon skal arbeide etter
 • 4-6 møter pr. år innenfor arbeidstid. Reising til Jessheim må påregnes.
 • Innsikt i og behandling av bedriftens strategiplan på overordnet nivå for bedriften
  (eks. bedriftens opplæringssystem, retningslinjer i forhold til rekruttering, arbeid med sykefravær, medarbeidermotivering, økonomi etc.)

Slik gjennomføres utvelgelse av kandidater som skal stille til valg

 1. Trykk på linken under for å komme til valgskjema.
  OBS: Vi forutsetter at kandidater er forespurt og har samtykker til å stille som kandidat, samt at vedkommende har et ønske om å sitte i styret.
  OBS:
  Kandidater må være fast ansatt i Læringsverkstedet
 2. Siste frist for innlevering er fredag 15.april 2019.
 3. Valgstyret går gjennom kandidatene.
  (Valgstyret består av Grethe Harstad ved Læringsverkstedet DoReMi Gystadmarka - Hovedverneombud i Læringsverkstedet, Tone Rollve og Trude Sydtangen - leder for barnehagene.)
 4. Aktuelle kandidater som stiller til valg kunngjøres på Yammer.
 5. Valgdato er satt til mandag 20. mai 2019. Det vil være mulig å stemme på aktuelle kandidater i hele uke 21.
 6. Valgstyret kunngjør nye ansatt-representanter og tiltredelse fortløpende.