Læringsverkstedet har et styreorgan som er overordnet administrasjonsnivå for å sikre en sunn og ansvarlig drift.

Styret gjør vurderinger og tar beslutninger på nasjonalt nivå, som handler om hvilken retning Læringsverkstedet skal jobbe imot for de neste årene. Viktige saker for styret er blant annet økonomi og finansiering, sykefravær, oppfølging av strategiarbeid, gjennomgang av rapporter og planer, å påse at lovverk og statlige pålegg følges, årlig møter med revisor med mer.

Nå er det tid for valg av de 3 ansattrepresentantene til styret. Det skal velges en representant fra hver landsdel:

Landsdel 1

 • Agder Øst
 • Agder Vest
 • Rogaland
 • Vestfold Telemark

Landsdel 2

 • Viken Øst
 • Viken Vest
 • Viken nord og Innlandet
 • Oslo

Landsdel 3

 • Nord Norge
 • Trøndelag
 • Hordaland
 • Møre og Romsdal

De 3 ansattrepresentantene skal sitte i styret i 2 år, i perioden 2021-2023.

Styret består av

 • Styreleder
 • 2-3 Styremedlemmer
 • 3 ansattrepresentater

Hva innebærer det å sitte i styret?

 • En styreperiode på 2 år
 • Styrets rolle er overordnet administrasjonsnivå
 • Styret utarbeider rutiner og retningslinjer som Læringsverkstedets administrasjon skal arbeide etter
 • 4-6 møter pr. år innenfor arbeidstid. Reising til Jessheim må påregnes.
 • Innsikt i og behandling av bedriftens strategiplan på overordnet nivå for bedriften
  (eks. bedriftens opplæringssystem, retningslinjer i forhold til rekruttering, arbeid med sykefravær, medarbeidermotivering, økonomi etc.)

Slik gjennomføres utvelgelse av kandidater som skal stille til valg

 1. Trykk på linken under for å komme til valgskjema.
  OBS: Vi forutsetter at kandidater er forespurt og har samtykket til å stille som kandidat, samt at vedkommende har et ønske om å sitte i styret.
  OBS:
  Kandidater må være fast ansatt i Læringsverkstedet
 2. Siste frist for innlevering er 7. mai 2021.
 3. Valgstyret går gjennom kandidatene.
  (Valgstyret består av Steffen Eriksen (hovedverneombud), Kine Lure (ansattrepresentant i AMU) og Andreas Dyraas (ansattrepresentant vara i AMU) )
 4. Aktuelle kandidater som stiller til valg kunngjøres på Yammer.
 5. Valgdato er satt til 14. juni 2021. Det vil være mulig å stemme på aktuelle kandidater i hele uke 23.
 6. Valgstyret kunngjør nye ansatt-representanter og tiltredelse fortløpende.