Læringsverkstedet barnehage Tveit er plassert ved Ryenkrysset i Tveit. Vi har barnehageåret 2016-2017 tre avdelinger. Lykketroll for barn fra 0-3 år, Stjernedryss med barn fra 2-3 år og Smilehull med barn i alderen 3-6 år. Driften startet opp i 1992.

Vi vil gi et rikt og variert tilbud til våre barn. Turer i skogen med mat på bål og aktiviteter, samlingsstunder med sang, drama og spennende eventyr, formingsaktiviteter med ulike materialer, og lek på barnas egne premisser er noe av det vi tilbyr barna hver dag og hver uke. Barna skal være i fokus, og  vi voksne skal støtte og tilrettelegge, lytte og gi god omsorg, slik at vi får trygge og kreative barn med god selvfølelse!

Vi er opptatt av voksenrollen og det å være imøtekommende både overfor barn, foreldre og kollegaer. Som en del av Læringsverkstedet er verdier som Raus og Tydelig, Leken og Ambisiøs noe vi vil leve etter. 

Dette barnehageåret vil vi fokusere ekstra på språk og "Tveit før og nå" - hvordan var det å være barn i Tveit i gamledager? Vi tar for oss et spesielt ti-år og ser på likheter og forskjeller. Vi vil jobbe prosjektbasert med dette. 

Velkommen!