Spørsmål og svar om Læringsverkstedet

1. Hvem eier Læringsverkstedet?

Læringsverkstedet er et norsk familieselskap eid av ekteparet Randi og Hans Jacob Sundby. Sammen har de 5 barn. Randi Sundby er lektor i spesialpedagogikk og Hans Jacob Sundby har en Cand. Mag. i pedagogikk/psykologi og kurs i management på BI. Sammen eier de 100% av Læringsverkstedet.

2. Er Læringsverkstedet opptatt av mangfold og lokal frihet?

Læringsverkstedet er Norges største private barnehageaktør, men har kun 4% markedsandel.

Læringsverkstedet har et mangfold med mange ulike pedagogiske profiler i alt fra frilufts-, maritime- og naturbarnehager, idrettsbarnehager, gårdsbarnehager, musikkbarnehager og tros- eller livsynsbarnehager, samt også Montessori og Reggio Emilia-inspirerte barnehager. Nesten 40% av Læringsverkstedets barnehager er konseptbarnehager, som har et utvidet fokus på et pedagogisk konsept. Vi er en av kommunens viktigste samarbeidspartner dersom de ønsker å skape mangfold, og gi sine innbyggere et variert tilbud og en viss valgfrihet.

Det er i dag ca 5800 barnehager i Norge, hvorav halvparten er kommunale og halvparten private. Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet vises det at 1108 (ca 36%) private barnehager er registrert med en pedagogisk profil mot 439 (ca 15%) kommunale barnehager. Private barnehager er i en særklasse når det kommer til det å tilby barn og foreldre mangfold, og en valgmulighet innenfor barnehage.

3. Bestemmes alt sentralt – eller bestemmes noe lokalt?

Alle våre barnehager bygger på et konsept som vektlegger lokal frihet og delekultur, metodefrihet og grasrotautonomi. Vi er tydelig på at den gode barnehagen drives lokalt. For oss er det avgjørende at barnehagen har lokal tilhørighet, tar sin rettmessige plass i nærmiljøet og blir den «hjørnestensbedriften» den skal være for småbarnsfamiliene i sitt lokalsamfunn. Men de har styrken av å ta del i et fellesskap med mange profesjonelle ressurser, og et svært dyktig støtteapparat innen administrasjon, drift og pedagogikk.

4. Hva er fordelen med å være nasjonal aktør?

Myndighetene har de seneste årene vektlagt kravet til kvalitet i de norske barnehagene. Fordelene med å være flere barnehager som står sammen er mange. Når over 200 barnehager går sammen om å dele på ressursene har vi bygd opp en profesjonell sentraladministrasjon med dyktige mennesker innen kurs og kompetanseheving av ansatte, pedagogikk, kulturbygging, utvikling av kvalitetssystemer, innovasjon&forskning, økonomi, HR, markedsføring, byggforvaltning, IT, ledelse med mer.

Mange ansatte i barnehagesektoren ønsker en profesjonell arbeidsgiver med et stort faglig felleskap, systemer og ressurser til kompetanseheving / -utvikling og karrieremuligheter for den enkelte.

Våre ansatte får tilgang til svært mye erfaring og gode tips når over 200 barnehager deler av sine erfaringer med hverandre. Som landets største private barnehageaktør jobber Læringsverkstedet for å skape landets største og beste faglige fellesskap for barnehage ansatte.

5. Hva menes med delekultur?

Det er mye kunnskap hos 6000 faglige dyktige ansatte - Læringsverkstedet er opptatt av å dele og styrke kompetansen på tvers av barnehagene over hele landet. Vi praktiserer en aktiv delekultur hvor alle våre ansatte gjennom ulike møtepunkter og moderne IT systemer kan utveksle ideer og erfaringer.

6. Har Læringsverkstedet tarifflønn?

Alle ansatte i barnehagene til Læringsverkstedet har tarifflønn. Læringsverkstedet er medlem i Private barnehagers Landsforbund (PBL), og følger Tariffavtalen som er fremforhandlet med Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta. Avtalen sikrer de ansatte tarifflønn og ytelsesbasert pensjon på lik linje med offentlige ansatte.

7. Går alle pengene til barna?

I Læringsverkstedet går alle pengene til barna. Den enkelte barnehage med dens lokale styrer bestemmer over sitt eget budsjett. Hver barnehage betaler 4,5 % for alle felles tjenester, deriblant administrasjonskostnader, regnskap, lønnskjøringer, IT systemer, revisor, pedagogiske verktøy, intern kursvirksomhet, tilgang til regionale og nasjonale samlinger, lederoppfølging, HMS systemer, verneombudssamlinger, lederhåndbøker og vaktmestertjenester. I Læringsverkstedet nyter alle barnehagene godt av en felles delekultur, der kunnskap og erfaringer blir delt på tvers av organisasjonen.

8. Tar Læringsverkstedet utbytte?

Eierne i Læringsverkstedet tar ikke ut utbytte fra barnehagene. Randi og Hans Jacob får sin lønn fra administrasjonsselskapet der de er ansatt og jobber aktivt, henholdsvis som pedagogisk utvikler og daglig leder.

Læringsverkstedet har lavere overskudd enn gjennomsnittet av enkeltstående barnehager, og lavere overskudd enn Kommunenes Sentralforbund (KS) anbefaler. Det betyr at en større del av pengene går til barna i den enkelte barnehage, til driften, kvalitetsheving og innovasjon som kommer barn og ansatte til gode.

Læringsverkstedet har de siste årene hatt et årlig overskudd på ca 3,6% prosent. Fordi vi er over 230 barnehager i Norge blir det samlet sett store summer. Fordelt på den enkelte barnehage ble overskuddet i 2018 etter skatt på ca. 411.000,- per barnehage. Et overskudd som blir i barnehagen.