Læringsverkstedet Skomagergada ligger på Vestheiene, vest for Kristiansand. Barnehagen tilbyr mange ulike opplevelser til barna gjennom et barnehageår. Vi har et nydelig turterreng med lysløypa som nærmeste nabo, egen leirplass med lavvo, keramikkrom, snekkerhjørne, formingsrom, og rom for konstruksjonslek, rollelek og drama. Dramalek er noe som vi bruker på begge avdelinger. Vi tror på formidling ved bruk av drama og konkreter som et viktig verktøy for å pirre nysgjerrigheten, samle fokus, dele glede/humor/følelser og som språkstimulerende middel. Det ligger også tett opp til barnas naturlige lek; rolleleken! Gjennom et år hos oss, møter barna ulike karakterer både spontant og planlagt, inne og ute, i barnehagen og på tur! Det er personalet som spiller disse karakterene og hjelper oss å formidle et tema! Karakterene samler barnas oppmerksomhet og når de har gått her en stund, har de et forhold til de og også forventninger til at nå skal det skje noe som de vil følge med på. Vi har et definert barnesyn: Alle barn er like mye verdt som voksne og skal behandles med like stor respekt. Barn skal møtes som medmennesker. Våre satsingsområder for kommende barnehageår er: LEKEN!