Ønsker du Barnehageplass i Skien?

Barndommen er en fase i livet med stor verdi. I løpet av de første leveårene dannes store deler av fundamentet for resten av livet. I Læringsverkstedet skal alle barn oppleve trivsel, vennskap og livsglede. De skal få lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sin utvikling. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted

Søknadsfrist for barnehageopptak i Skien kommune er 1.mars. Søk om barnehageplass her.

Her er en kort presentasjon av barnehagene i Skien. Trykk deg inn for å lese mer om de ulike barnehagene.

Læringsverkstedet Solkollen Bøle barnehage åpnet i 1993. Barnehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon, og drives i samsvar med barnehagelovens §1a. Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering.

I Læringsverkstedet Gustavas Hage barnehage arbeider vi for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre utvikling, læring og et godt liv. Barnehagen har tematiske rom som innbyr til kreativ lek og medvirkning. Gjennom «Et godt måltid» har vi fokus på et sunt og variert kosthold, norsk kulturtradisjon og en hyggelig atmosfære.

Læringsverkstedet Harmonien DoReMi barnehage ligger under Kapitelberget, på Bratsberg i Skien. Vi er en konseptbarnehage med ekstra fokus på musikk og drama. Våre fem avdelinger er aldersinndelte og barnegruppene er utgangspunkt for vennskap, lek og samarbeid.

Læringsverkstedet Kongerød barnehage åpnet dørene 16.september 2008. Vi begynte som en del av Grenland barnehagedrift, og ble fra juni 2016 en del av Læringsverkstedet. Vi ønsker gjennom arbeidet med sosial kompetanse å gi barna styrket selvfølelse og respekt for seg selv og andre.

Læringsverkstedet Klyveskogen barnehage er en femavdelingsbarnehage som ligger sentralt på Klyve i Skien. Vi har et flott uteområde og rundt oss har vi mange fine turområder. Avdelingene i Klyveskogen er aldersinndelte, det betyr at på hver avdeling er det en gruppe barn på omtrent samme alder. Barnegruppene blir et utgangspunkt for vennskap, utforskning og samarbeid.

Læringsverkstedet Limi Naturbarnehage ligger på Limi og er et stort og flott bygg hvor 4 avdelinger har sin daglige base. Men det er naturkonseptet som gjør oss annerledes enn andre barnehager. Vi har fokus på at barn skal få gode naturopplevelser, erfare naturglede, matglede og naturen som lek- og læringsarena.

Læringsverkstedet Maurtua barnehage ligger nederst i Bakkanefeltet. Barnehagen ligger sentralt plassert i forhold til sykehus, eldresenter, butikk, kirke, fritidsparken, politistasjon, brannstasjon, skog og by. Uteområdet er delt inn i 3 soner med ulikt terreng, underlag og utfordringer for barna.

Læringsverkstedet Trollmyra Naturbarnehage ligger øverst i Vindalsåsen med skogen som nærmeste nabo. Vi er en del av Læringsverkstedets Naturkonsept og fokuset er å gi barna gode opplevelser og erfaringer med natur- og friluftsliv og bruke naturen som lek – og læringsarena. Barna skal få delta og erfare Et godt måltid og gode smaker.