Ønsker du Barnehageplass i Sandefjord?

Barndommen er en fase i livet med stor verdi. I løpet av de første leveårene dannes store deler av fundamentet for resten av livet. I Læringsverkstedet skal alle barn oppleve trivsel, vennskap og livsglede. De skal få lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sin utvikling. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted

Søknadsfrist for barnehageopptak i Sandefjord kommune er 1.mars. Søk om barnehageplass her.

Her er en kort presentasjon av barnehagene i Sandefjord. Trykk deg inn for å lese mer om de ulike barnehagene.

Læringsverkstedet Helgerød barnehage har tilgang på skog, sjø og idrettsanlegget med fotballbaner, ballbinge, tennisbane og lysløype. På Rønn har vi i tillegg til barnehagehuset ei stor gamme og en låve med god plass til gruppeaktiviteter i små rom og til lek i det store låverommet.

Læringsverkstedet Napperød Naturbarnehage ligger i naturskjønne omgivelser på Napperød, 3 km fra Haukerødkrysset. Vi er så heldige å ha et stort barnehagebygg der vi huser alle gruppene, og i tillegg har vi 3 leirplasser i skogen der vi har gammer. Vi har også en grillhytte som de minste barna pleier å besøke.

Læringsverkstedet Veraåsen barnehage har beliggenhet på Vesterøya i Sandefjord, og har nærhet til både skogen og sjøen. Barnehagen skal være et godt sted å være for alle. Hverdagen skal være trygg, lystbetont og full av gode opplevelser. Barnehagen har en satsing på natur og friluftsliv.

Læringsverkstedet Solkollen Vesterøy menighetsbarnehage ligger på Framnes, «Huvik gård», som tidligere var prestebolig og som ligger vis-a-vis Vesterøy kirke. Barnehagen har tilgang på gode uteområder bestående av en stor natur- og hagetomt samt skogsterreng like i nærheten. Vi liker å gå på tur og utforske nærområdet.