Vi ønsker å gi barna gode opplevelser som kan danne grunnlag for en positiv selvfølelse. Det er i de hverdagslige møtene mellom barnet og den voksne, i de såkalte "her og nå" – situasjonene, at vi kan få til den verdiformidlingen vi ønsker. Vi fokuserer på de positive handlingene. Det er de voksne som har ansvar for at hvert barn opplever seg som verdifull og unik. Vi er stolte av barnehagen vår med store, lyse, miljøvennlige lokaler og en flott ny utelekeplass. Vi har voksne med lang erfaring, høy faglig kompetanse, vilje til nytenkning og stor sans for humor. Dette skaper trivsel og trygghet, blant både barn, foreldre og personalet.

Læringsverkstedet Ravneheia ligger i Voiebyen i Vågsbygd, Kristiansand.

Barnehagen er en fire-avdelingsbarnehage for barn i alderen 0-6 år. 2 avdelinger, Kråka og Blåmeis, har barn i alderen 3 til 6 år.   En avdeling, Kjøttmeis har barn i alderen 0 til 2 og den siste avdelingen, Kattugla, har barn i alderen 2 til 4 år. Barnehagen har i dag 74 barn.

Barnehagen ligger i et stille og rolig område, med Voie Grendehus og Torkelsmyra skole som nærmeste nabo, og med fine turmuligheter rett utenfor porten.

Barnehagens to hovedsatsingsområder dette året er språk og lek.