Om Læringsverkstedet Prosjektutvikling

Læringsverkstedet er Norges største private barnehageaktør. Læringsverkstedet Prosjektutvikling er ansvarlig for veksten og eiendomsforvaltningen i Læringsverkstedet og har lang erfaring med etablering av nye barnehager. Vi har nesten 5000 ansatte fordelt på nærmere 200 barnehager i hele Norge. Vi eier og forvalter ca 300 000 kvm eiendom.

Læringsverkstedet vil vokse videre. Vi gjør det ved å bygge nye barnehager selv, ved å kjøpe tomter og prosjektere, ved å vinne offentlig anbud og ved å kjøpe gode barnehager som er eid privat. Vi investerer, prosjekterer og har godt samarbeid med utbyggere, arkitekter, meglere og entrepenører ifm tomteutvikling og etablering av barnehager. 

Om ditt prosjekt har krav om barnehage og tomteutvikling er vi her for å bista deg og ditt team med arbeidet. Ta kontakt for en uforpliktende prat! 

Kontaktinformasjon: 

Svein Ove Raaen 
Mobil: 97019151
Mail: sor@laringsverkstedet.no