Velkommen til Presteheia Barnehage!

Læringsverkstedet Presteheia Barnehage ligger på Gimlekollen, og startet opp sommeren 2003.

Barnehagen har gjennom årenes løp utvidet til 6 avdelinger med totalt 114 plasser. Det er tre småbarnsavdelinger og tre storbarnsavdelinger. Avdelingene Regndråpen, Regnbuen og Himmelblå har plass til 14 barn under 3 år på avdelingene. Avdeling Solstrålen har plass til 24 barn over 3 år, avdeling Snøkrystallen har plass til 30 barn, og naturgruppa Måneskinn har 18 plasser.

Barnehagen har høy pedagogtetthet, samt erfarne assistenter og fagarbeidere. Personalet arbeider for å stadig være i utvikling for å bidra til et best mulig læringsmiljø for barna og hverandre.

Læringsverkstedet har som visjon at vi bidrar til at "Vi får verdens viktigste verdier til å vokse", og Presteheia støtter opp om dette arbeidet med å arbeide faglig godt med fokus på barnas trygghet og utvikling.

Vi fokuserer på at barna skal oppleve en variert og lærerik hverdag. Nydelige Jegersberg turområde og fotballbanen til Gimletroll brukes flittig av alle avdelingene. Vi får også låne gymsal på Presteheia skole.

Leken har et sterkt fokus i hverdagen. Barna lærer og erfarer gjennom variert lek og aktivitet. Vi har fokus på lekende læring og lærende lek. Vi ønsker å skape rom for ulike former for lek i løpet av barnehagehverdagen og veksler mellom frilek, lekegrupper, organisert lek og lek hvor de voksne kan være med på barnas premisser. Vi ønsker å skape en arena der lek og læring er gøy! Det er en målsetting å legge til rette for at leken blir en arena for sosial læring for alle barna, og at leken ellers bidrar til læring på alle områder.

Barnehagen vektlegger at barna skal lære å bli glade i og ta vare på miljøet. Alle avdelingene i barnehagen har minst 2 turdager/ utedager i uka, men er generelt mye ute. Naturgruppa Måneskinn har 4 utedager i uka.

Barnehagen jobber metodisk i forhold til Læringsverkstedets fem fagområder for å sikre at det blir jobbet med alle fagområdene i Rammeplanen. Dette sikrer en variasjon i barnehagens opplegg, samtidig som mye tid sikres til lekende læring og lærende lek. Mer om dette kan leses om i vår årsplan.