Profilbilde Gunnar Johansson

Gunnar Johansson

Styreleder

Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Har jobbet i SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) i over 27 år og har i den perioden innehatt sentrale nøkkelfunksjoner over hele verden. Har blant annet hatt styreverv i Orkla Brands.

Torill Eskeland

Styremedlem

Cand paed. Tidligere direktør for barnehagestaben i Utdanningsdirektoratet. Tidligere ansatt i kunnskapsdepartementet. Lang erfaring fra barnehage og utdanningsområde og har vært både kommunalsjef og utdanningsdirektør. Pensjonist fra juni 2014.

Profilbilde Hans Jacob Sundby

Hans Jacob Sundby

Styremedlem

Cand. Mag i psykologi og pedagogikk, ledelse fra Handelshøyskolen BI. Eier av Læringsverkstedet. Jobber med strategi, ekspansjon og videreutvikling av barnehager.

Marte Lillealtern Haglund

Ansattrepresentant

37 år. Utdannet allmennlærer med fordypning i musikk, videreutdanning i barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk, veiledning for praksislærere og nasjonal styrerutdanning. Har jobbet i barnehage i 13 år, de siste fem årene som styrer. Er styrer i Nonneseter Kloster Idrettsbarnehage på Grønland i Oslo.

Trude Sjøhagen Nordgaard

Ansattrepresentant

Trude har 25 års erfaring fra barnehagesektoren, både som assistent, pedagogisk leder, fagleder og styrer i både kommunale og privat barnehage. Utdannet førskolelærer, har videreutdanning i; offentlig administrasjon og ledelse, barnehagepedagogikk, Mastergrad i Kunnskapsledelse. Trude er styremedlem i Birralee Internationale School and Kindergarten i Trondheim. Trude begynte i Læringsverkstedet Humlehaugen DoReMi 1.6.14 som styrer.

Bjørn Thomas Andersen

Ansattrepresentant

Bjørn Thomas har jobbet 8 år i barnehage som assistent og før det 11 år som hjelpepleier innenfor helse og sosial. Han er matansvarlig og verneombud på arbeidsplassen. Tidligere erfaring fra styrearbeid kommer fra bl.a leder i borettslag, ulike verv innen fagforeningen og politisk engasjement. Bjørn Thomas jobber i Borre student og idrettsbarnehage (Horten,Vestfold).