Torill Eskeland

Styreleder

Cand paed. Tidligere direktør for barnehagestaben i Utdanningsdirektoratet. Tidligere ansatt i kunnskapsdepartementet. Lang erfaring fra barnehage og utdanningsområde og har vært både kommunalsjef og utdanningsdirektør. Pensjonist fra juni 2014.

Paal Tønsberg

Styremedlem

Paal har lang erfaring som økonomi- og finansdirektør (CFO) og administrerende direktør (CEO) i børsnoterte og private selskaper i Norge og utland innen forskjellige industrier og bransjer.

Linda Therese Griffiths

Ansattrepresentant

Linda har 26 års erfaring fra skole og barnehage, som assistent,pedagogisk leder og styrer. Hun har erfaring både fra kommunalt og privat, ideelle og Læringsverkstedet. Utdannet førskolelærer med videreutdanning i livsmestring og helse, relasjonsledelse, veiledning og styrerutdanning. Sitter i styret i utdanningsforbundet som ledermedlem, tidligere vært HTV-barnehage i Utdanningsforbundet og er barneidrettsansvarlig i Dal IL. Linda er styrer i Folkeparken idrettsbarnehage i Eidsvoll.

Trude Sjøhagen Nordgaard

Ansattrepresentant

Trude har 25 års erfaring fra barnehagesektoren, både som assistent, pedagogisk leder, fagleder og styrer i både kommunale og privat barnehage. Utdannet førskolelærer, har videreutdanning i; offentlig administrasjon og ledelse, barnehagepedagogikk, Mastergrad i Kunnskapsledelse. Trude er styremedlem i Birralee Internationale School and Kindergarten i Trondheim. Trude er styrer i Sætra Idrettsbarnehage.

Bente Aanesen

Ansattrepresentant

Bente Aanesen er utdannet barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder i Læringsverkstedet Harmonien DoReMi barnehage.