Solkollen

Noen av barnehagene i Læringsverkstedet har utvidet fokus på musikk, natur, idrett eller kristne verdier. Pedagogikken er forankret i Rammeplan for barnehager og Læringsverkstedets Verdiplattform og Hjerteprogram.

Læringsverkstedet Solkollen
Læringsverkstedet Solkollen barnehager drives med utvidet formålsparagraf, og formidler innhold og verdier forankret i kristen tro. Den kristne verdiformidlingen skjer i barnehagens hverdagssituasjoner og i pedagogisk tilrettelagte aktiviteter. Bibelhistorier knyttes til barnas hverdag, og gjør dem relevante og gjenkjennbare for barna.

Det legges stor vekt på markering av de kristne høytidene, tilrettelagt for den enkelte aldersgruppe og barnehage. Noen av markeringene kan være juleforestilling, påskevandring og høsttakkefest.

Solkollenkonseptet utvikler og ivaretar et godt leke- og læringsmiljø for alle barn. Med trygge rammer, reflekterte voksne og et godt pedagogisk innhold, blir barnehagen en god arena for barns utforsking, lek og læring.

Våre barnehager: