Læringsverkstedet Naturbarnehager

Noen av barnehagene i Læringsverkstedet har utvidet fokus på musikk, natur, idrett eller kristne verdier. Pedagogikken er selvfølgelig også forankret i Rammeplan for barnehager og Læringsverkstedets Verdiplattform og Hjerteprogram.

Læringsverkstedet Naturbarnehager
I Læringsverkstedet Naturbarnehager bruker vi naturen aktivt for å stimulere alle sanser, bli kjent med naturens muligheter, skape gode naturopplevelser og lære å bruke og respektere de verdifulle ressursene naturen representerer.

Det å være ute, gir rikelig med opplevelser for små og store og et mangfold av aktiviteter, og rom for lekende læring til alle årstider og i all slags vær. Læringsverkstedets 5 fagtema er ekstra spennende å utforske i naturen.

Våre naturbarnehager: