Vår pedagogikk

Lekende læring, samspill og mestring

I Læringverkstedet jobber vi hver dag for at alle barn skal oppleve trivsel, vennskap og livsglede. Barna skal få lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barna bruker hele kroppen og alle sanser i sin utvikling. Hverdagen er rammen rundt det gode livet i barnehagen, og den skal preges av glede og humor i samspill med barn og voksne.

Lekende læring - Jeg lærer med hele meg!

Vi skaper en arena der lek og læring er gøy. Barnet er naturlig nysgjerrige og lærer ved å bruke alle sansene og hele kroppen. Sammen utforsker vi og leker oss til ny kunnskap. Barns egen undring og utforskning legger grunnlaget for livslang læring.

Samspill - Vi har hjerte for hverandre!

Samspill med andre er avgjørende for barns trivsel, læring og utvikling. I Læringsverkstedet opplever barna varme og omsorgsfulle voksne som skaper en trygg tilknytning, støtter utforskning og inviterer til et godt samspill.

Mestring - Jeg kan!

I Læringsverkstedet opplever barna å lykkes med noe hver dag. Barna prøver, øver og mestrer ut ifra sitt eget tempo i samspill med gode venner og varme voksne.


Bli kjent med våre Læringsvenner!

Læringsvennene er barnas venner i hverdagen som skaper magiske stunder med utforskning, kreativitet, vennskap og læring med alle sansene.

Leke-Liv er er full av liv og moro og elsker å leke, hver dag! Hun liker å leke når hun skal lære noe og synes all læring kan gjøres spennende ved å ta i bruk alle sansene.

Rime-Rolf elsker rim og og regler og er alltid med når det er språkdag i barnehagen. Han inspirer og motiverer barna til å leke med språket.

Telle-Tariq teller alt han ser rundt seg. Han kan telle både forlengs og baklengs, og han er alltid tilstede når vi har matte i barnehagen.

Hjertrud er opptatt av at alle barn i barnehagen skal ha det bra sammen, og vil hjelpe alle til å være gode venner. Hun liker å si mange gode ord, og er flink til å oppmuntre og ønsker at barna skal bli glad i seg selv og andre.

Ute-Mons vil alltid være med på tur! Han opplever naturen med alle sansene og undrer seg over alt han ser og opplever ute i naturen.

Farge-Paletta elsker farger og vil gjerne være med når barna er kreative. Hun liker at barna lager egne kunstverk i alle slags materialer. Hun er glad i musikk og dans, og vil gjerne bli med på "Fargesangen" vår.

Beveg-Else hopper og spretter og er med på det som skjer, hver dag. Hun vil at barna skal være aktive, få sunn mat og god helse.

Et godt måltid

Mat og smak er en viktig kulturbærer og læringsplattform. I samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag, har vi derfor utviklet matkonseptet Et Godt Måltid.

Våre barnehager

I Læringsverkstedet har vi et mangfold av ulike typer barnehager. Felles for alle barnehagene er at vi vil at barnet ditt, fullt ut skal oppleve og forstå hvor viktige det er.

Finn din barnehage her