Randi og Hans Jacob Sundby er grunnleggerne og eierne av Læringsverkstedet. De er pedagoger med bred kunnskap om barn og barnehagedrift. Barnehagene ble til ut fra et ønske om å styrke barns opplevelse av egenverd.

På spørsmålet om hvor mange barnehager de egentlig tenker å drive, svare Randi og Hans Jacob alltid: Hvor mange barn trenger å høre at de er verdifulle?

1983 | Hans Jacob på sommercamp
Historien starter med fem kamerater som lager sommercamp for barna som aldri kommer på ferie. Hans Jacob treffer en liten jente, som sier: "Du skjønner det Hans Jacob, her er det ingen som banner og drikker". Dermed vet han hva han skal bruke livet på.

1986 | Randis karrierevalg
Randi finner drømmen i livet sitt. Det er ikke å bli optiker som resten av familien, men å utvikle et miljø som får barn til å blomstre og oppleve at de er verdt noe.

1998 | Samme drøm
De treffes på Jessheim. De har en drøm om at alle barn skal få føle seg verdifulle. De gifter seg, og starter på sitt felles prosjekt og livsverk.

2003 | Den første barnehagen
Tanken er å starte en god barnehage med godt innhold, der barnas egenverd er i sentrum. De får høre om en barnehage i Randis barndomsby Kristiansand, som skal legges ned. Den kjøper de - endelig kan drømmen settes ut i livet!

2009 | 15 barnehager i Norge!
Læringsverkstedet får flere flinke folk på laget, og har nå 15 barnehager i Norge!

2015 | ...og noen til…
Stadig flere ønsker å bli Læringsverkstedet-barnehager - 2400 voksne og 7000 barn.

2021 | … og enda noen…
Over 240 barnehager er nå Læringsverkstedet barnehager, med et stort mangfold av ulike typer barnehager. Felles for alle er den gode hjertekulturen.