Læringsverkstedet DoReMi

Noen av barnehagene i Læringsverkstedet har utvidet fokus på musikk, natur, idrett eller kristne verdier. Pedagogikken er forankret i Rammeplan for barnehager og Læringsverkstedets Verdiplattform og Hjerteprogram.

Læringsverkstedets DoReMi
Læringsverkstedets DoReMi-konsept består blant annet av musikk, bevegelse, sangaktiviteter, improvisasjon og dramatisering, knyttet opp mot Læringsverkstedets øvrige fagtema. Musikken er verktøy for kreativitet og skaperglede, språkutvikling, mestring, samspill og glede.

Barna i Læringsverkstedet DoReMI, får utfolde seg med sang, musikk, drama og dans, og vi arrangerer forestillinger der barna får vise fram det vi arbeider med i barnehagen.

Våre barnehager: