Læringsverkstedet overdrar deler av bygningsmassen for å sikre en god og fleksibel driftsstruktur

Læringsverkstedet overdrar deler av bygningsmassen for å sikre en god og fleksibel driftsstruktur

Publisert: 03/07/2020
pressrelease

​Læringsverkstedet har inngått avtale om å overdra deler av bygningsmassen til den profesjonelle eiendomsaktøren Samhällsbyggnadsbolaget Norden AB. Læringsverkstedet vil fortsatt eie en betydelig andel bygningsmasse selv. Samhällsbyggnadsbolaget og Læringsverkstedet fortsetter ett strategisk samarbeid for videre vekst i Norden.

Læringsverkstedet har inngått avtale om å overdra deler av bygningsmassen til den profesjonelle eiendomsaktøren Samhällsbyggnadsbolaget Norden AB. Læringsverkstedet vil fortsatt eie en betydelig andel bygningsmasse selv. Samhällsbyggnadsbolaget og Læringsverkstedet fortsetter ett strategisk samarbeid for videre vekst i Norden.

Siden oppstarten i 2003 har Læringsverkstedet kjøpt, eid og forvaltet det meste av bygningsmassen selv. I løpet av disse årene har selskapet vokst, og er i dag Norges største private barnehageaktør med over 240 barnehager i sin norske portefølje. Å være en stor aktør gir anledning til å ha et stort kompetansemiljø for de ansatte. Mange ønsker å tilhøre et slikt fagmiljø med tilgang på ulike kvalitetssystemer, eget akademi, et stort faglig fellesskap og mange ressurser.

Læringsverkstedets eiere Randi og Hans Jacob Sundby er begge pedagoger. Som eiere av et norsk familieselskap med generasjonsperspektiv, ønsker de å skape trygghet for både barn, ansatte og foreldre. Læringsverkstedet eier barnehagebyggene selv, og har i dag nesten 5 milliarder i gjeld på eiendom. Det er knyttet ordinære lånebetingelser til gjelden, som setter krav til resultat for driften av barnehagene.

Som pedagoger brenner vi for barnas beste. Vi ønsker å jobbe med barn og ikke bygg. Derfor var dette en naturlig vei å gå, sier Randi og Hans Jacob, eiere av Læringsverkstedet.

Private barnehager har små marginer. Det er i tillegg innført en bemanningsnorm som ikke er fullt finansiert, og sektoren forventer ytterligere nedgang i resultatgraden i 2020.

Formålet med overdragelsen er å sørge for en langsiktig og bærekraftig finansiering. En vesentlig del av virksomheten har til nå vært finansiert med banklån og obligasjonslån med kort løpetid i forhold til vårt generasjonsperspektiv. Det pågående lovarbeidet har også skapt usikkerhet om barnehager i fremtiden kan ha obligasjonsgjeld. Ved å overdra deler av eiendomsporteføljen, blir vi i stand til å innfri denne gjelden og etablerer således en langsiktig finansieringsform som skaper tryggere rammevilkår for virksomheten vår, sier Sundby.

Vi har alltid hatt en andel leide bygg i vår portefølje, nå øker vi andelen leide lokaler.

Ved å gjøre dette, påtar vi oss en langsiktig leieforpliktelse, men uten den usikkerheten som er knyttet til lånefinansiering. Vi mener denne finansieringsformen er det mest solide alternativet for en barnehageoperatør med evighetsperspektiv, forsetter han.

Vi er kjempestolt over alle våre ansatte, det faglige fellesskapet og den kvalitetsaktøren som Læringsverkstedet har utviklet seg til å bli. Å stå som eiere av så mye bygningsmasse med tilhørende gjeld, er krevende for oss som pedagoger. Vi ønsker å ha fullt fokus på innhold og kvalitet i barnehagene våre, til det beste både for barna, foreldrene og de ansatte hos oss, sier Randi Sundby.

For de byggene som er overdratt, har Læringsverkstedet sikret seg full brukskontroll. Endringene vil ikke ha noen betydning eller ringvirkninger for hverken barna, foreldrene eller de ansatte i barnehagene. Læringsverkstedets byggavdeling med vaktmestere/driftsansvarlige skal fortsette å drifte og vedlikeholde alle byggene slik de alltid har gjort.

Læringsverkstedet er glade for å ha fått til en god løsning med en svært seriøs og langsiktig profesjonell eiendomsaktør og gleder seg til videre samarbeid.

Nøkkeltall Læringsverkstedet:

  • 5200 ansatte
  • 19000 barn
  • 240 barnehager
  • Årlig omsetning: 3,4 milliarder NOK

Læringsverkstedet kan kontaktes for mer informasjon:

Læringsverkstedet

Hans Jacob Sundby

Tlf. 0047 920 80 702

epost hjs@laringsverkstedet.no

www.laringsverkstedet.no