Læringsverkstedet overtar Inspira førskoler og skoler i Sverige!

Læringsverkstedet overtar Inspira førskoler og skoler i Sverige!

Publisert: 11/05/2017
pressrelease

Den norske barnehagekjeden Læringsverkstedet overtar Inspira; en av Sveriges mest betydningsfulle leverandører av tilbud innen førskoler og skoler. Overtakelsen er gjeldene fra 1.august 2017, og Læringsverkstedet vil satse videre i Sverige i tiden som kommer.

Den norske barnehagekjeden Læringsverkstedet overtar Inspira; en av Sveriges mest betydningsfulle leverandører av tilbud innen førskoler og skoler. Overtakelsen er gjeldene fra 1.august 2017, og Læringsverkstedet vil satse videre i Sverige i tiden som kommer.

Læringsverkstedet, som er den største private barnehagekjeden i Norge, er et familiedrevet selskap med stort engasjement og delaktighet fra eierne. Læringsverkstedet har som mål å utvikle og drifte Europas beste barnehager, der barn kjenner seg verdifulle, foreldrene opplever trygghet og medarbeiderne får alle muligheter til å gjøre en god jobb.

- Vi er stolt over å kunne ønske Inspira velkommen til Læringsverkstedet. Det er en glede å se så mange gode barnehager og skoler samlet i en organisasjon, og vi gleder oss til fortsettelsen. Vår visjon er å vokse videre i Sverige og på sikt drifte Europas beste barnehager hvor alle barn føler seg sett og opplever at de er verdifulle, forteller Hans Jacob og Randi Sundby.

Fundamentet i Læringsverkstedet er at alle mennesker er verdifulle; ikke for hva de sier eller gjør, men for den de er. Vi bruker Hjerteprogrammet, vårt eget utviklede program for sosial kompetanse, for å styrke barn og voksenes følelse av egenverd og evne til sosialt samspill.

Inspira førskoler og skoler AB ble etablert i 2001 og er i dag en av Sveriges ledende og mest anerkjente førskole og skoleleverandører. De er etablert i seks ulike kommuner i Stockholmsregionen. Inspiras virksomhet omfatter førskoler, åpne førskoler, spesialførskoler for barn med nedsatt hørsel, grunnskoler og grunnsærskoler. Tilsammen er det ca. 600 medarbeidere og 3300 barn i Inspiras skoler og førskoler.

- Vi har mye til felles med Inspira og likheten er slående, forteller Hans Jacob. Begge kjedene er startet og utviklet av eiere som er pedagoger, samt at vi begge ønsker at barn skal bli respektert og oppleve at de er unike og verdifulle, sier Randi Sundby.

- Vår visjon og ambisjon er stor. Gjennom å overta Inspira legger vi grunnlaget for å vokse videre i Sverige gjennom oppkjøp og nyetableringer, sier Hans Jacob Sundby.

-Jag är glad över att vi valt Læringsverk­stedet som nya ägare av Inspira. Precis som Inspira ägs och drivs Læringsverkstedet av pedagoger. Vi har båda byggt upp företagen utifrån tydliga värderingar och hög kvalitet och jag ser fram emot att Inspira nu med nya ägare kan ge ännu fler barn goda kunskaper för framtiden, säger Marita Andersson.

Nøkkeltall Læringsverkstedet:

  • 5000 ansatte
  • 15 000 barn
  • 173 barnehager i Norge 
  • Årlig omsetning: 2,5 mrd. NOK

Nøkkeltall Inspira:

  • 600 medarbetare
  • 3300 barn
  • 38 førskoler, 4 skoler, 6 åpne førskoler i Sverige
  • Årlig omsetning: 360 mill. SEK

For mer informasjon: www.laringsverkstedet.no og www.inspira-fos.se

Læringsverkstedet og Inspira kan kontaktes ved spørsmål:

Læringsverkstedet:

Hans Jacob Sundby Tlf. 0047 920 80 702, epost: hjs@laringsverkstedet.no

Inspira:

Marita Andersson 073-915 05 33, epost: marita.andersson@inspira-fos.se