Læringsverkstedet barnehager overtar Arena Barn barnehager

Læringsverkstedet barnehager overtar Arena Barn barnehager

Publisert: 22/11/2016
pressrelease

Læringsverkstedet barnehager overtar de 3 barnehagene til Arena Barn.

Læringsverkstedet barnehager overtar de 3 barnehagene til Arena Barn.

Læringsverkstedet er en av Norges største og hurtigst voksende private barnehageaktører og den eneste nasjonale private kjeden hvor begge eierne er pedagoger (ekteparet Randi og Hans Jacob Sundby). De tenker langsiktig, og jobber for at både barn, foreldre/foresatte og ansatte skal ha det trygt og godt i barnehagen. Læringsverkstedet har over 180 barnehager i Norge, og tar vare på flere tusen barn hver dag. Til sammen er det nærmere 5000 ansatte. Hovedkontoret er på Jessheim nær Gardermoen flyplass.

Arena Barn er eid av Tony og Gro Grødahl. De eier 3 barnehager i Kristiansund. Barnehagene har fokus på friluftsliv, kultur, sanseinntrykk og aktiv læring.

Arena Barn er en god, lokal aktør i Kristiansund området. Vi er ser frem til en mer solid etablering i denne delen av landet og gleder oss til å dele erfaring og kunnskap, sier eierne av Læringsverkstedet, Randi og Hans Jacob Sundby.

I over 20 år har vi som barnehageeiere- og drivere jobbet frem Arena Barn. Det var først nå i sommer vi begynte å se på muligheten for å la andre ta over vårt livsverk. Barnehagebransjen i Norge er i stadig endring og utvikling. Det var avgjørende for oss at Læringsverkstedet var villige til å satse videre på Arena Barn og videreføre vårt konsept med sine gode systemer. Både barn, foreldre og ansatte vil bli godt ivaretatt, sier Tony Grøndahl.

Læringsverkstedet og Arena Barn kan kontaktes ved spørsmål.

For mer informasjon:

www.laringsverkstedet.no

www.arenabarn.no

Kontaktinfo Læringsverkstedet

Hans Jacob Sundby 920 80 702 hjs@laringsverkstedet.no

Kontaktinfo Arena Barn

Tony Grødahl 958 19571 tony@arenabarn.no