Læringsverkstedet overtar Solkollen barnehager

Læringsverkstedet overtar Solkollen barnehager

Publisert: 23/06/2016
pressrelease

Læringsverkstedet overtar som hovedaksjonær i de fire menighetsbarnehagene, Solkollen barnehager i Kristiansand og blir hovedansvarlig for videre satsing.

Læringsverkstedet overtar som hovedaksjonær i de fire menighetsbarnehagene, Solkollen barnehager i Kristiansand og blir hovedansvarlig for videre satsing.

Filadelfiameningeten, som til nå har stått for driften av de fire barnehagene, sier i en pressemelding at de lenge har hatt en drøm om å satse nasjonalt med sitt barnehagekonsept.

Avtalen innebærer at Læringsverkstedet og Filadelfia skal jobbe tett sammen som eiere i den videre driften av Solkollen barnehagene lokalt. Og med utgangspunkt i de fire Solkollen barnehagene i Kristiansand skal de sammen jobbe for å etablere en egen nasjonal barnehagekjede med utvidet, kristen formålsparagraf.

Solkollen fortsetter med samme navn, konsept og struktur. For barn, foreldre og ansatte i Solkollen barnehagene medfører dette derfor ingen vesentlige endringer, melder Læringsverkstedet i enpressemelding.

Fortsatt kristen formålsparagraf

Læringsverkstedet er en av Norges største private barnehageaktører som eies av ekteparet Randi Lauvland Sundby og Hans Jacob Sundby, som begge er pedagoger. Læringsverkstedet har over 160 barnehager i Norge, og tar vare på flere tusen barn hver dag. Til sammen er det over 4000 ansatte. Læringsverkstedet har sitt hovedkontor på Jessheim utenfor Oslo hvor administrasjonen består av rundt 45 ansatte. Partene har avtalt å etablere et hovedkontor i Kristiansand for utvikling av Solkollen konseptet og den nye kjeden.

Filadelfia i Kristiansand har driftet Solkollen barnehagene i 15 år. Solkollen har utvidet formålsparagraf med forankring i kristne verdier og tradisjon. Barnehagens virksomhetsplan sier blant annet at «Solkollen barnehage skal være en del av «den gode barndom» med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende og utviklende fellesskap».

– Solkollen barnehager er en sterk merkevare og aktør i sitt distrikt. De har jobbet målrettet og er godt forankret med verdier og tradisjon. Det skal bli spennende å samarbeide videre med Solkollen, sier Randi Lauvland Sundby og Hans Jacob Sundby.

Kraftig vekst

– Det har ikke vært i våre tanker å selge oss ut av barnehagene, men når vi kom i kontakt med Læringsverkstedet og fant felles mål i å etablere en nasjonal kjede av barnehager med utvidet formålsparagraf, fant vi raskt frem til en felles visjon. Det ble klart for oss at dette var vår mulighet til å få vår drøm oppfylt. Den drivkraften, kompetansen og de ressursene som Læringsverkstedet besitter var den utløsende faktoren for å kunne satse nasjonalt, sier ledelsen i Filadelfia.

Læringsverkstedet har hatt kraftig vekst de siste årene og har bare i år utvidet med fire mindre kjeder, innbefattet Solkollen:

  • Idrettsbarnehager AS: 12 barnehager
  • Soria Moria barnehager: fire barnehager
  • Grenland barnehagedrift: 11 barnehager.