Fortsatt god kvalitet i barnehagen takket være dyktige medarbeidere!

Fortsatt god kvalitet i barnehagen takket være dyktige medarbeidere!

Publisert: 28/04/2020
news

I barnehagene har vi alltid hatt fokus på hygiene, renhold, tiltak når noen blir syke og oppfølging av kroniske sykdommer. Men da de nasjonale smitteverntiltakene ble gjeldende, måtte barnehagen steppe opp en, to, tre ganger så mye for at de skulle opprettholde kravene, og dette er blitt gjort og gjøres med kvalitet.

I barnehagene har det vært en annerledes hverdag siden sitasjonen med koronasmitte oppsto. Kvaliteten i barnehagene måtte forbedres, og Trude Sydtangen, leder for barnehagedrift i Læringsverkstedet, er imponert over de ansatte.

«Det har gått veldig, veldig bra. Vi har hatt møter og webinarer på teams. Barnehagene har vært utrolig fantastiske med digitale opplegg til barna i den tiden de var hjemme, og de har hatt en fremragende delekultur med hverandre. Vi har brukt digitale verktøy på en annen måte enn vi noen gang har gjort, og det har vært en kjempeutvikling i barnehagene slik de har håndtert disse digitale verktøyene. En solid organisasjon har vist seg frem fra sin beste side når det gjelder virkelig å stå på. Det er utrolig mye bra arbeid barnehagene har gjort i denne tiden», sier Sydtangen.

«I tilbakemeldingene jeg har fått med tanke på smittevernet, hygienen og renholdet, så har det vært konkrete og praksisnære tiltak, og barnehagene har gjort en imponerende innsats med å ordne i stand og tilpasse seg den nye situasjonen», sier hun.

I tiden som har vært har det vært et samspill mellom ledelsen, regionledere og barnehagene, både når det gjelder nye utfordringer og det å justere inn behov og etterspørsel ut fra de rammene vi har.

«Det er krevende at man har uforutsigbare dager og et rammeverk som endrer seg. Det gjør at vi må tilpasse oss omgivelsene raskt, og det kan være utfordrende. Men de ansatte er veldig motiverte. De bretter opp ermene for å gjøre en super jobb, står på kveld og helg for å forberede seg og gjøre alt klart. Det kan oppleves krevende ikke å kunne møtes fysisk og være sammen, men slik er det for oss alle i denne tiden», forteller Sydtangen.

For de ansatte i barnehagen har det vært superviktig å informere og ivareta barn og foreldre. Sydtangen er imponert over foreldre som plutselig måtte snu helt opp-ned på hverdagen.

«Barn og foreldre er veldig fornøyd med å komme tilbake til barnehagen. De er samtidig glade for de smittevernshensyn som tas og at barnehagene har tatt dette sånn på alvor. Jeg opplever at barna stråler over endelig å kunne komme i barnehagen og treffe de andre barna igjen", sier hun.