Foreldreundersøkelsen: «Helt fantastisk»

Foreldreundersøkelsen: «Helt fantastisk»

Publisert: 28/02/2020
news

Læringsverkstedet Hammersborg barnehage høynet sin score på foreldreundersøkelsen betraktelig.

«Vi har jobbet knallhardt for dette», sier styrer Liv Kristi Gellein i Læringsverkstedet Hammersborg barnehage som roser de ansatte og fornøyde foreldre med resultatet 4,9 i foreldreundersøkelsen.

«Det at vi får en så høy score er nok fordi vi har en barnehage som har lavt korttidssykefravær, stort fokus på humor, ekstremt god mat og er en fullkostbarnehage. Vi har ansatte som har mye fokus på foreldre og informasjon til foreldre. Vi bruker Mykid med dagsrapporter og meldinger mellom hjem og barnehage», sier Gellein.

«Vi har kampanjer helt til vi har fått svar fra alle foreldrene og vi manglet kun en foreldre som ikke svarte denne gangen. Vi har ikke påvirket resultatet, men hatt fokus på svarprosenten. I tillegg er vi en stødig ledergruppe som jobber godt sammen og som går foran som gode eksempler. Fungerer dette så vil det smitte nedover i organisasjonen», uttaler hun.

«I barnehagen har vi et godt arbeidsmiljø og legger alltid til rette for at vi skal være den beste utgaven av oss selv som voksne også. Barna skal ha et godt tilbud, og kvalitet for oss er voksne som er der for barna og som legger til rette for at dette er en god plass å være. Hos oss skal alle bli møtt og vi jobber med kulturen på arbeidsplassen hele tiden. Jeg får tilbakemeldinger om dette fra foreldre ved at de merker at vi har en god arbeidsplass og at vi trives på jobb», forteller hun.

Videre fremover skal barnehagen være veldig stolt av arbeidsplassen sin.

«Vi skal ha medbestemmelse for alle, og dette skaper et godt fellesskap!»

Vi gratulerer!

https://www.barnehage.no/artikler/disse-275-barnehagene-er-foreldrene-aller-mest-fornoyd-med/485963