Bokkasse i Læringsverkstedet

Bokkasse i Læringsverkstedet

Publisert: 05/04/2019
news

Selv om verden rundt oss er blitt mer og mer digital, har fortsatt bøker blitt et viktig samlingspunkt hos oss. Nå har tre Læringsverkstedet barnehager laget en bokkasse med ordentlige bøker, til stor glede for barn, foreldre og ansatte.

Selv om verden rundt oss er blitt mer og mer digital, har fortsatt bøker blitt et viktig samlingspunkt hos oss. Nå har tre Læringsverkstedet barnehager laget en bokkasse med ordentlige bøker, til stor glede for barn, foreldre og ansatte.

I Læringsverkstedet barnehage er det mange nysgjerrige og leseglade barnehagebarn som liker å lese i barnehagen og hjemme. Å ha et barn på fanget og lese ei god bok, er en fin aktivitet både for barnet og de voksne. I Læringsverkstedet Skytta barnehage har det skapt både iver og engasjement i forbindelse med bøker.

«Etter en måneds prøveprosjekt på en avdeling, har vi laget bokkasser der barna kan låne med seg bøker hjem i tre dager. De gleder seg til å velge hvilken bok de skal ha med hjem, og de har selvfølgelig også full kontroll på om foreldrene har glemt en bok hjemme. Alle bøkene som har blitt lånt ut har kommet tilbake», forteller Karen Norderhaug Gjefsen, pedagogisk leder i Læringsverkstedet barnehage Skytta.

«Både barn og foreldre har fortalt om bøkene de har lest sammen. Det har vært morsomt å være med på å se hvordan noe så enkelt har blitt så viktig for mange av barna. Marie Nilsson, som jobber i Skytta barnehage, og hennes barn, Maya Nilsen, låner stadig bøker fra bokkassen i tillegg til å bruke folkebiblioteket. Ved siden av bokkassene har Skytta vært så heldige at bokbussen har lagt til et fast stopp rett utenfor porten», sier Gjefsen.

Selve organiseringen av bokkassen i Læringsverkstedet Skytta barnehage er veldig enkel.

«Vi skriver ut en enkel låneliste hvor foreldrene skriver opp tittel, navn på barn og dato for utlån og innlevering. De plukker frem noen bøker fra biblioteket eller bokhylla, og alle bøkene er merket med et «rimerolfklistremerke». I tillegg har vi en liste over kassens innhold og til slutt har man et enkelt informasjonsskriv som henges opp sammen med bokkassen. Vi har nå laget fire kasser som kan brukes på de ulike avdelingene. Meningen er at vi bytter mellom avdelingene etter ca. 1 måned», forteller Gjefsen.

I Læringsverkstedet Solhellinga barnehage har man valgt en annen vei.

«Vi har en avtale med biblioteket der biblioteket lager en bokkasse på 30-40 bøker som vi i barnehagen kommer og henter. Etter en måned bytter vi bokkasse med en ny», sier Karianne Brenni, styrer i Læringsverkstedet Solhellinga barnehage.

«Vi kan be biblioteket om bøker som kan brukes opp mot ulike tema vi jobber med i barnehagen. For eksempel dyr, vennskap og yrker. Noen av bøkene i bokkassen kan være på andre morsmål enn norsk», forklarer Brenni.

I Læringsverkstedet Solhellinga barnehage har de et eget utlånssystem som kan selvbetjenes av foreldrene.

En annen variant er Læringsverkstedet Maura barnehage, som har laget en bokkasse ved uteveggen til barnehagen. Her kan alle i nærområdet bruke bokkassen som et bibliotek uten lånekort.

«Vi har en gjensidig tillitt til at innbyggerne låner og leverer bøkene tilbake til bokkassen. Noen få bøker blir borte, men stort sett fungerer det bra. I tillegg har vi et samarbeid med biblioteket, og de er fantastiske som bidrar til at små barn vil lese mer. Jeg synes dette er en fin aktivitet og det stimulerer og inspirerer», forteller Stine Rustad Ørvik, styrer i Læringsverkstedet Maura barnehage.

«Noen foreldre i barnehagen har levert inn flere bøker til bokkassen, og når sant skal sies, har barnehagen også lånt en del av de innkomne bøkene som ligger der», smiler Ørvik.

På uteveggen i Læringsverkstedet Maura barnehage henger bokkassen.