«Styrketrening under vognvakt»

«Styrketrening under vognvakt»

Publisert: 15/02/2019
news

Læringsverkstedet sentralt anbefaler rutiner for soving i barnehagene. Det skal være en vognvakt tilstede under hele sovetiden. Så kom en superidé fra de ansatte i Læringsverkstedet Løvåsen idretts- og friluftsbarnehage om å bruke tiden som vognvakt til styrketrening, både for egen helse og for å holde varmen her i arktiske strøk.

Jorunn Skogan Konst, pedagogisk leder i Læringsverkstedet Løvåsen idretts- og friluftsbarnehage, er kjempefornøyd med ordningen med forebyggende trening under vognvakten.

«Sammen med en mamma som jobber i Spesialistklinikken her i Harstad, fikk vi utarbeidet et lite program som vi kan gjøre mens vi har tilsyn med sovende barn. Tanken bak programmet er å holde varmen, men også å forebygge kne-, hofte-, rygg- og skulderproblematikk. På avdeling Soltua, med de yngste barna, er vi mye på gulvet og har en del løfting, bæring, påkledning, m.m. Disse øvelsene skal gi en positiv belastning som øker toleransegrensa i det daglige arbeidet», forteller Konst. 

«Det å være vognvakt skal gå fra å være noe som en må gjøre til noe en har lyst til å gjøre.»

I Læringsverkstedet har de laget et skriv om risikovurdering og rutinebeskrivelse, og i Læringsverkstedet Løvåsen idretts- og friluftsbarnehage skal alle foreldre og ansatte være kjent med rutinebeskrivelsen generelt og i forhold til vognvakten.

«Det er utrolig viktig å ta risiko og rutiner seriøst. Vi har laget et skjema hvor foreldre skal kvittere for å ha hatt en gjennomgang av vogna, godkjente seler/ ikke bruk av seler, myggnetting eller ikke. Men ønsker for eksempel en forelder å ikke bruke seler, så er det greit å ha det skriftlig. Treninga skal aldri gå på bekostning av tilstedeværelse og tilsyn med ungene.

I tillegg gjøres det en total organisering på huset, gjennomgang av ressursbruk og bemanning. Som pedagogisk leder har jeg vært fleksibel med å bruke sovetid til plantid, men ser at pålegg om vognvakt vanskeliggjør dette. Må derfor poengtere at vognvakt må tas med i den overordnet debatten om bemanning i barnehagen», sier Konst.

«Alt i alt synes jeg dette er en glimrende plan der hensikten med vognvakt først og fremst er å trygge de barna som sover og dernest finne tid til trening i løpet av barnehagens vognvakttid», meddeler Konst.