Læringsverkstedets Seniorsamling- «I sin beste alder»

Læringsverkstedets Seniorsamling- «I sin beste alder»

Publisert: 25/04/2019
news

Seniorsamling var på agendaen da ca 30 godt voksne, «i sin beste alder» var samlet i Læringsverkstedets hovedkontor på Jessheim. Hovedfokus var hvordan man kan jobbe for at det blir gode arbeidsforhold for seniorer og hvilke viktige tiltak som skal til for at seniorer kan jobbe lengre i Læringsverkstedets barnehager.

Helle Marstrander Fladen i Læringsverkstedet Grefsen Terrasse barnehage og Kari Leonora Johansson i Læringsverkstedet Skytta barnehage, er pådrivere for at seniorpolitikken i Læringsverkstedet skal bli enda bedre. De er veldig engasjerte når de prater om det de brenner for. 

De har siden 2012 hatt til sammen 8 seniorsamlinger, og hver gang de møtes har de en utbytterik samling med lunsj. De deler fagkunnskap og erfaringer.

Når man er over 55 år og har fast stilling er man innlemmet i «Seniorklubben». Helle Marstrander Fladen synes det er flott at så mange engasjerer seg i seniorenes oppgaver.

«Mange av seniorene har lang erfaring i arbeidslivet og har mye kunnskap og helhetsforståelse i jobben de holder på med. Det er viktig at seniorene kan dele og gi gode råd. Hvilke forutsetninger må være tilstede for at vi skal stå lenger i jobb?», sier Johansson.

Knut Ivar Forsmo, forskningsrådgiver i PBL foreleste om temaet «Pensjonsforsikring i Storebrand, AFP og seniormuligheter»

Dagen ble avsluttet med Kahoot – hva vet seniorene om Seniorpolitikken til Læringsverkstedet?