Vi skal bli enda bedre!

Vi skal bli enda bedre!

Publisert: 05/01/2018
news

I Læringsverkstedet er vi ambisiøse. Vi er gode, men vi vil bli enda bedre! 16 av barnehagene våre har i høst fått den klingende tittelen Ambassadørbarnehage. Oppgaven er intet mindre enn å være visjonsbærer, motivator, kultivator og organisator. Utfordrende og krevende! De andre barnehagene våre er selvfølgelig også med, og sammen vil vi lære av hverandre.

I Læringsverkstedet er vi ambisiøse. Vi er gode, men vi vil bli enda bedre!

16 av barnehagene våre har i høst fått den klingende tittelen Ambassadørbarnehage. Oppgaven er intet mindre enn å være visjonsbærer, motivator, kultivator og organisator. Utfordrende og krevende! De andre barnehagene våre er selvfølgelig også med, og sammen vil vi lære av hverandre.


- Utrolig moro å få være med på! Gyro Mosdøl er styrer i Gimlekollen barnehage i Kristiansand, en av de aller første Læringsverkstedbarnehagene som ble til for snart 15 år siden. Hun har mange års erfaring som styrer, men aldri vært med på noe lignende. 

Fremdeles skal Læringsverkstedets barnehager være gjenkjennbare når det gjelder kvalitet, pedagogikk og service. Vi er fortsatt varme mennesker og faglig best, men hverdagshistorier, opplevelser og samarbeid på tvers av regioner, skal legge til rette for at vi diskuterer, prøver, måler, evaluerer, idemyldrer, deler og utveksler erfaringer. Vi ser på hva vi gjør, hvordan vi gjør det, hvorfor vi gjør det og hvem som gjør hva, og forsker på hva Læringsverkstedet-standarden er for «Den gode barnehagen». 

- Vi er ydmyke og spente på oppgaven. Det er så stas at vi som har vært med helt fra starten og er en liten barnehage, skal få samarbeide på denne måten med de andre barnehagene. Hos oss har vi alltid fokusert på innovasjon og nytenkning, og dette vil bidra til å gjøre oss enda bedre. Vi fikk et bittelite snev av prestasjonsangst helt i starten, men etter kick off-samlingen, kjenner vi at vi har mye å bidra med. Vi er en fleksibel og lærevillig gjeng, så vi går til oppgaven med stort pågangsmot! Sier Gyro.

Kulturminister i Læringsverkstedet Ragnar Sagdahl, sier dette om bakgrunnen for prosjektet. - Vi opplever at det er veldig gode barnehager i Læringsverkstedet, men vi har tro på at det faktisk ligger et potensiale der ute. Vi skal bli enda bedre på hvordan vi jobber i barnehagene, men også enda bedre på hvordan vi jobber med barnehagene. Derfor har vi invitert barnehager med endringsvilje og lærelyst, til å være ambassadører og spydspisser i arbeidet med å utvikle Læringsverkstedet pedagogisk og kulturelt. Vi skal holde diskusjonen levende om hva som er god kvalitet. Da kan vi i fellesskap finne ut hva som skal til for å bli de beste barnehagene også i fremtiden.

Ambassadør-barnehagene er ulike. Noen er nye i Læringsverkstedet, noen har vært med fra start og andre representerer volum, konsept eller en type mangfold. Det er gamle bygg og nye bygg, men rammefaktorene er ikke det viktigste. Kvalitet handler mer om menneskene som jobber i barnehagene.

– Det skal være morsomt, spennende og krevende å være med. De som arbeider ute i barnehagene sitter på kreativitet og tanker om hvordan vi kan løse oppgavene. Samtidig har administrasjon og ledergruppe også mye å bidra med. Vi skal være sparringspartnere for hverandre og teste ut nye måter å gjøre ting på, sier kulturministeren. 

Leder for barnehagedrift, Trude Moen Sydtangen, mener timingen for prosjektet er perfekt. - Vi har hatt kraftig vekst i Læringsverkstedet den siste tiden. Nå er vi en flott blanding av nye og erfarne Læringsverkstedbarnehager, med masse kompetanse samlet i ett konsern. Å dele med hverandre er et grunnleggende prinsipp hos oss. Prosjektet forsterker og utvikler dette prinsippet, samtidig som formen er nytenkende og kreativt utformet. Jeg tror medarbeiderne våre ønsker prosjektet velkommen, og går til oppgaven med arbeidslyst og et åpent sinn.

En rask prat med styrerne i to av de andre Ambassadør-barnehagene, viser at det stemmer:
Jåsund barnehage åpnet i august 2016, og styrer Marianne Skinstad synes også det er spennende å være med i prosjektet.
– Det gir oss en unik mulighet og ekstra drahjelp til å bygge identitet, fellesskap og kultur. Det er også veldig interessant å få være med å medvirke og påvirke. Vi er stolte av barnehagen vår, og det å være ambassadørbarnehage bidrar til at vi har økt fokus på det som er viktig, sier Marianne.
Styrer Marit Haug Hansen i Nerby barnehage, mener spesielt mangfoldet er berikende.
– Vi er store, små, nye og gamle barnehager. Vi arbeider i forskjellige konsepter og har med oss ulike erfaringer. Nå får vi samarbeide og lære av og med kolleger vi ellers ikke hadde hatt så tett kontakt med. Det er et utfordrende og ærefullt oppdrag. Jeg gleder meg til at veien skal bli til mens vi går den sammen, forteller hun.

Kulturministeren runder av med å si: - Til syvende og sist handler dette om å skape engasjement og kvalitet, og å bygge en kultur som i enda større grad har barnet i sentrum og bidrar til at verdens viktigste verdier får vokse. Vi tror at vi rett og slett kan bli litt bedre hver dag.