Kunst på tvers av generasjoner

Kunst på tvers av generasjoner

Publisert: 22/11/2017
news

I Kristiansand pågår det for tiden et helt unikt kunstprosjekt. Barna i Læringsverkstedet Presteheia barnehage og beboere på Presteheia omsorgssenter, samarbeider i disse dager om en felles maleriutstilling. Planen er at bildene til slutt skal stilles ut på Presteheia omsorgssenter.

I Kristiansand pågår det for tiden et helt unikt kunstprosjekt. Barna i Læringsverkstedet Presteheia barnehage og beboere på Presteheia omsorgssenter, samarbeider i disse dager om en felles maleriutstilling. Planen er at bildene til slutt skal stilles ut på Presteheia omsorgssenter.

Presteheia barnehage har i flere år hatt kontakt med omsorgssenteret. Aktivitetsleder på omsorgssenteret, Maren Toftenes og styrer i barnehagen Hege Holberg Isaksen, så hvilken glede de eldre hadde av barnehagens besøk. Det kunne være med sang, lucia tog, 17-mai tog, julebesøk eller bare hyggelige samtaler over bordet med saft og kjeks. De bestemte seg for å ta samarbeidet ett skritt videre, og satte i gang prosjektet med en kunstvegg på omsorgssenteret.

Det er barna fra 4-6 år, som deltar i kunstarbeidet sammen med de eldre. Alle får velge det de vil tegne eller male, og diskusjonen går rundt bordet på valg av motiv og teknikk. På ekte kunstnervis, er det inspirasjonen som avgjør, og av og til passer det bedre å leke hund eller sitte på fanget!

Det er møysommelig arbeid med malekunst, og det vil ta flere besøk før kunsten er ferdigtørket og klar for utstilling. I mellomtiden har både barn og eldre stor glede av prosessen. – Det er tydelig at særlig de eldre setter pris på samværet. De forteller historier fra gamle dager og får barnas entusiasme og øyeblikksopplevelser i retur. Barna er nysgjerrige og får nye erfaringer, sier styrer i barnehagen Hege Holberg Isaksen.

Kunstveggen på Presteheia omsorgssenter antas å stå ferdig i løpet av våren.