«De sårbare barna»

«De sårbare barna»

Publisert: 09/06/2020
blog_post

For over tre år siden stilte vi i Læringsverkstedet Dal barnehage oss dette spørsmålet: Hva gjør vi egentlig for å forebygge vold og overgrep mot barn?

Vi leser om dette altfor ofte; hjemme der barna skal oppleve trygghet og kjærlighet, på skolen, i idretten - ja til og med i barnehagen skjer det overgrep (oppslag i VG, 18. februar i år). Vi fant raskt ut at vi hadde ikke mye mer enn en handlingsplan å lene oss på. Vi trengte et helt konkret verktøy hvis vi skal kunne, slik som Rammeplanen (2017) krever, både forebygge og oppdage omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Statistikk viser at ca. 15 % av barn fra 0-18 år blir utsatt for seksuelle overgrep (Bufdir, 2017). I barnehagen gis vi en særlig mulighet til å både forebygge og oppdage dette da de fleste barn i Norge mellom 1-5 år går i barnehage.

Sammen i personalet utarbeidet vi planen «De sårbare barna», som er et helt konkret verktøy med tydelige mål, forslag til aktiviteter, litteratur og samtaler til å benytte oss av sammen med barna. Vi ble inspirert av og bygget opplegget rundt boken «Jeg er meg! Min meg» av Eli Rygg og Margrete Wiede Aasland. Boken er også en del av Stine Sofies bokpakke til barnehager.

Gjennom dette arbeidet ønsker vi at barna skal få en trygghet og bevissthet omkring sin egen kropp og egne grenser. Ved å informere og snakke med barna om hva som er greit og ikke greit at andre gjør mot eller med dem, kan barna gjenkjenne både positive og negative opplevelser. Vi ønsker å gi barna kunnskap nok til å kunne kjenne igjen om de blir utsatt for noe ulovlig og hva de skal gjøre dersom de opplever vonde og vanskelige ting - enten hjemme, i barnehagen eller andre steder. I tillegg gi de trygghet om at de kan prate med en voksen de stoler på.

Hvert år fra januar til mars berører vi disse temaene sammen med barna; kroppen vår, hvordan vi blir til, relasjoner, følelser, gode/vonde og ulovlige berøringer og hemmeligheter

Trygge, varme og tydelige voksne

Barn har flere språk og kommuniserer på mange ulike måter, både verbalt og kroppslig. Det er vårt ansvar i barnehagen å fange opp alle barns signaler og samtidig stå stødig i det de uttrykker. Vi må være trygge, varme og tydelige voksne som klarer å ta imot det barn forteller! I personalgruppen diskuterer og reflekterer vi kontinuerlig om vår egen rolle. Vi har snakket mye om at enkelte tema kan være vanskelig, flaut eller utfordrende for oss voksne å snakke med barn om, men at vi da må klare å sette oss selv og egne følelser til side slik at barna opplever at de kan snakke om absolutt alt. For hvis et barn opplever å ikke bli tatt på alvor når en forteller, signaliserer eller sier ifra om for eksempel seksuelle overgrep, kan barnet unngå å prøve på nytt. Dette kan få store konsekvenser for barnet da vi vet at vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt i barndommen øker risikoen for alvorlige fysiske og psykiske helseplager (Folkehelseinstituttet, 2020).

Sykehuslek

I januar omgjorde vi hjerterommet til å bli vårt eget lille sykehus hvor barn og voksne leker sammen. Her har vi et rikt utvalg lege- og sykehusmateriell som blant annet stetoskop, intravenøsposer, førstehjelpsutstyr, røntgenbilder og bilder av kropp på veggene. I sykehuslek berøres de fleste av temaene i planen vår. Gjennom aktiv lek mellom barn-barn og barn-voksen benevnes alle kroppsdeler, vi snakker om følelser, hvordan vi blir til ved at barna leker fødestue med dukker, berøringer som kan gjøre vondt og berøringer som er behagelige. I tillegg kan vi gjennom sykehuslek snakke om relasjoner og hvordan de ulike relasjonene er med på å påvirke oss i positiv eller negativ retning.

Vi mener at noe av det viktigste vi kan gjøre i barnehagen er å jobbe systematisk med å forebygge vold og overgrep. Vi må gi barna tilstrekkelig med kunnskap om kropp, grenser og seksualitet og være voksne som tør å lytte til barna. Vår oppfordring til dere er å reflektere over:

Hva gjør du og din barnehage for å forebygge og oppdage omsorgssvikt, vold og overgrep?

Ta gjerne en titt på planen vår «De sårbare barna» som ligger på hjemmesiden vår https://laringsverkstedet.no/barnehage/dal.

Her er ulike aktiviteter vi har gjort sammen med barna:

Kroppen min:

 • Omriss av kroppen, hvor barna navnsetter de ulike kroppsdelene. Alt fra negler, hår, tenner, til kne, mage og penis
 • Filmer om huden, blod og hår
 • Bruk av mikroskop, til å se nærmere på huden, håret, neglene osv.

Hvordan blir vi til:

 • Se filmen "Befruktning av eggcelle", barna tegner mage, sædcelle, eggcelle osv.
 • Puslespill "gravid" dame
 • Bøker om hvordan vi blir til
 • Lek med dukker

Følelser:

 • Utklipt hjerte av hvitt ark. Barna sier "uhyggelige" ting og lager en brett. Når alle har gjort det, og hjertet er helt sammenkrøllet, prøver vi å gjøre det bedre. Som f.eks. si unnskyld, du kan være med på leken osv. mens vi samtidig bretter hjertet ut igjen. Alle krøllene som fortsatt er værende på arket, er utgangspunktet for samtaler om at hjertet kan få "bretter" som ikke blir bra igjen. Det å såre noen.
 • Klyper med barnas navn og plakater med ansiktsuttrykk. Barna kan feste "sin" klype på hvordan de føler seg. Utgangspunkt for samtaler med den enkelte.
 • Sortere gode / vonde følelser i LV`s "knuste hjerte" og "grønne hjerte". Barna sier en opplevelse el.l. og vi spør om de tenker det er en god ting, eller vond ting
 • Klippe ut ansiktsuttrykk fra blader, eller Læringsverkstedets egne oversikt over følelser
 • Gode opplevelser sammen

Relasjoner:

 • Benytte familiefigurene til å lage familiehus (noen har også benyttet foto)
 • Bøker; Wilma har to mammaer, Mattias er alene
 • Si hyggelig ord til hverandre (alà rosestolen)
 • Sette ord på og prate med barna om måten man prater til hverandre på, hvordan man er sammen med hverandre osv. og hvordan dette påvirker oss
 • Historier med tilhørende aktiviteter fra "Mats og Mille"

Hemmeligheter:

 • Gjemsel
 • Bok; Vil du høre en hemmelighet
 • Lek; Gjem en timer (egg med nedtelling) et sted i rommet, barna må lytte etter hvor lyden kommer fra
 • Lek; Gjett lyden. Ha noe foran deg som skjuler hva du har i hendene og lag lyd med kulepenn, rist på mynter, riv i stykker et papir el.l. barna skal gjette hva de hører lyden av
 • Lage hyggelige overraskelser til noen
 • Sortere gode/vonde hemmeligheter i knust hjerte/grønt hjerte

Berøringer:

 • MYE samtaler, man må gripe enhver situasjon hvor man kan få inn hva som er lov/ikke lov
 • Tørre å sette ord på hva voksne har lov til å gjøre med kroppen til barn, og hva de faktisk ikke har lov til
 • Sang; "Sola skinner", hvor man stryker og prikker hverandre på ryggen
 • Fotmassasje for de som ønsker
 • De eldste ser filmen "Trøbbel"
 • Sortere gode/vonde berøringer i knust hjerte/grønt hjerte

Blogginnlegget er skrevet av:
Elisabeth Bjørke, pedagogisk leder
Karoline Bjørke, pedagogisk leder
Læringsverkstedet Dal barnehage

Kilder:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. (2017, 28. desember). Seksuelle overgrep mot barn.

Hentet fra https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/V...

Folkehelseinstituttet. (2020, 2. januar). Vold og seksuelle overgrep. Hentet fra https://www.fhi.no/nettpub/hin/skader/vold/

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Departementet.