Livsgledebarnehager: «Eldre og barn i skjønn forening»

Livsgledebarnehager: «Eldre og barn i skjønn forening»

Publisert: 06/03/2020
blog_post

Livsgledebarnehager gir mulighet for å fremme samarbeid mellom barnehager og eldreinstitusjoner. Vår barnehage, Læringsverkstedet Rom, besøker omsorgssenteret annenhver uke.

Læringsverkstedet Rom barnehage sammen med andre «Livsgledebarnehager» skaper opplevelser gjennom felles aktiviteter med beboere på omsorgssentre, og dette er virkelig noe vi i vår barnehage kan anbefale. Det gir en helsefremmende livskvalitet og trivselfor alle, og vi er opptatt av samspillet og relasjonen mellom gammel og ung.

Blogginnlegg:
Aina Engvoll
Læringsverkstedet Rom barnehage

"Livsglede for Eldre" er svært opptatt av den helsefremmende effekten som det frivillige bidraget har for alle involverte. Hensikten er å stimulere til felles aktiviteter, noe som gir de eldre en mulighet til å være en ressurs for barn og unge. Gjensidig glede både for barn og eldre er dette ved at vi blir kjent med hverandre og bygger vennskap og erfaringer på tvers av alder og livssituasjon. Besøkene hos de eldre i deres nærmiljø kan forankres i barnehagens rammeplan.

«Det beste er helseeffekten dette gir!»

Det er ulik praksis i de forskjellige livsgledebarnehagene hvor ofte de er på besøk, og dette tilpasses slik at det blir best for både barnehagen og den aktuelle institusjonen.Barnehagene bestemmer selv hvem de vil samarbeide med, og de gjør dette gjennom avtaler med sykehjem/institusjon i sitt nærmiljø.

Vi er alltid en liten gruppe som går på livsgledebesøk, dette er ønsker fra omsorgssenteret og vi synes det fungerer veldig fint.Når vi kommer frem til Lyngdal omsorgssenter, spiser vi litt frukt og så leker vi sammen med de eldre. Vi sitter i en ring og har forskjellige aktiviteter. Det kan være å kaste ball til hverandre, kaste erteposer, ringspill, bowling og lignende.Noen ganger har vi med hobbyaktiviteter fra barnehagen. Da har vi laget fastelavnsris, malt kakemenner, laget påskepynt og sådd karsefrø sammen.De liker godt når vi synger for dem og viser litt triks. De liker også litt tull og tøys.

Hvis noen barnehager har lyst til å samarbeide med «Livsgledebarnehager», er det bare å gå inn på nettsiden og melde seg på: https://livsgledeforeldre.no/livsgledebarnehage/