LIVSMESTRING OG HELSE

LIVSMESTRING OG HELSE

Publisert: 22/10/2019
blog_post

«Alle mennesker trenger å kjenne at de er en del av et fellesskap – det er en god følelse!» Les blogginnlegget til styrer i Læringsverkstedet Julebygda barnehage som handler om barns livsmestring og helse.

Livsmestring og helse er ifølge Rammeplan for barnehagen ett av barnehagens verdigrunnlag: “Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen”. I Læringsverkstedet Julebygda barnehage har vi det siste året hatt ekstra fokus på nettopp livsmestring og helse. Vi valgte å bruke ulike tilnærmingsmåter til tema, blant annet Yoga/bevegelige barn, mat og kosthold og fokus på samspill og sosiale relasjoner.

I barnehagen har vi brukt yoga sammen med barna. Vi har hatt hjelp fra profesjonelle instruktører som sammen med barn og ansatte har inspirert til ulike måter å bruke kroppen på. Det å kjenne sin egen kropp og kunne bruke den på ulike måter, gir mestringsfølelse og glede. Utvikling av motorikk og fysisk utfoldelse gir trygghet, noe som igjen styrker troa på seg selv og at “jeg kan”. Det å bli inspirert av andre er viktig. Kanskje barnet ikke tør bli med første gangen, men det å få observere og se på en, to tre ganger, fører kanskje til at en får lyst til å prøve den fjerde gangen. Alle barn må få lov å ta ting i eget tempo. Mennesker er ulike, og det er viktig at vi som jobber i barnehage vet om dette og tar hensyn til det.

Mat og kosthold har stått sentralt i mange år i Julebygda. Sunn og energirik mat er viktig for kroppen. I vår barnehage får ungene bli med på å tilberede måltider hver sin gang. Da blir de ekstra inspirert til å ta til seg kunnskap om mat og ernæring. Når vi sitter rundt bordet, går samtalen ofte omkring hvor maten kommer fra, hvordan den smaker og hva som er bra for kroppen å spise masse av. Det å lære barna at det vi putter inn i kroppen påvirker oss, er viktig. Det henger sammen med nettopp helse og livsmestring.

Hjerteprogrammet er en viktig del av vårt fokus på livsmestring. Det er en styrke for barna å lære og forstå og kjenne på egne følelser. Det skaper trygghet å ha kunnskap om at alle mennesker har ulike følelser og at dette er normalt og “lov”. Det øker livskvaliteten å kunne takle egne følelser samt å forstå andres reaksjoner og følelser. Dette må vi hjelpe barna til. Som ansatt i barnehage må vi sette ord på ting slik at barna lettere kan forstå. Dette er livsmestring.

Livsmestring kan være at; «Ingen er gode på alt, men alle er gode på noe», «Å ha venner og å være venner», «Å løpe så fort som en vil», «Å si fine ting til hverandre», «Å kjenne at en er glad inni seg». Dette er noe av det vi har snakket om på avdelingen og vist forståelse for.

En av sangene vi har sunget er; "Det er langt å gå", denne handler om at livet noen ganger er vanskelig, og at målet kan være langt borte. Da må vi ta ett skritt om gangen.

Alle mennesker trenger å kjenne at de er en del av et fellesskap – det er en god følelse!

Barna opplever mestring – og mestring gir livskvalitet.

Blogg:
Eli Selsvik
Styrer i Læringsverkstedet Julebygda barnehage